EHB-hero1

Zásluhou řešení společnosti Canon pro zpracování faktur dosáhla společnost Booths 50% nárůstu produktivity

Rozšiřující se regionální řetězec supermarketů v současnosti zaměstnává přes 3 000 lidí ve 29 obchodech v celé severozápadní části země. Společnost pracuje usilovně na tom, aby se stala součástí komunit, v nichž obchoduje, a aby rozvíjela řady produktů nesoucích její značku v partnerství s místními dodavateli a výrobci. Přestože je pro společnost Booth i pro mnoho místních dodavatelů a výrobců, s nimiž obchoduje, tento symbiotický vztah výhodný, nezkušenost mnoha obchodních partnerů je příčinou, že jako součást svých provozních procesů odesílají faktury, které se značně liší typem a kvalitou.

Ve snaze dosáhnout efektivnějších pracovních metod se společnost Booth rozhodla přistoupit k řešení, které by zjednodušilo proces velmi výrazným zkrácením doby strávené ručním zpracováním faktur. Po zvážení řady možností přijala společnost Booth řešení zpracování faktur od společnosti Canon, které během dvou let od instalace přineslo úsporu času a značně zlepšilo produktivitu.

EHB-image1

„Nyní máme daleko přesnější obrázek o našem podnikání a přesně víme, kde se zdržela jaká faktura.“

Steve Sumner, finanční kontrolor