Canon CanoScan 9000F Mark II Specifikace

Typ

Plochý skener s filmovým adaptérem

Skenovací prvek

12řádkový barevný snímač CCD

Světelný zdroj

bílých diod LED

Optické rozlišení

9 600 × 9 600 dpi (film)¹


4 800 × 4 800 dpi (fotografie a dokumenty)¹

Volitelné rozlišení

25 až 19 200 dpi

Rozhraní

USB 2.0 Hi-Speed

Gradace skenování (barevně)

48bitový vstup -> 48/24bitový výstup

Gradace skenování (stupně šedé)

48bitový vstup -> 16bitový (pouze skenování filmu) / 8bitový výstup

OPTICAL DENSITY

Maximální velikost dokumentu

A4 / Letter [216 × 297 mm]

Tlačítka EZ-Scan

7 tlačítek (PDFx4, AUTO SCAN, COPY, E-MAIL)

Rychlost náhledu

Přibližně 3 s¹

Rychlost skenování (barevně)

1,2 ms/řádek (300 dpi), 12,1 ms/řádek (4 800 dpi)¹

Rychlost skenování (stupně šedé)

1,2 ms/řádek (300 dpi), 12,1 ms/řádek (4 800 dpi)¹

Rychlost skenování (černobíle)

1,2 ms/řádek (300 dpi), 12,1 ms/řádek (4 800 dpi)¹

Rychlost skenování (A4, 300 dpi, barevně)

Přibližně 7 s¹

FILM TYPES

Zpracování filmu

35mm film (negativ/pozitiv): 12 políček


35mm diapozitivy (negativ/pozitiv): 4 políčka


Formát filmu 120 max. 6 × 22 cm (pouze pás filmu)

DRIVER AND TOOLBOX FEATURES

Software v dodávce

ScanGear, Scan Utility, My Image Garden

Napájení

100 až 240 V AC, 50/60 Hz

Spotřeba energie

Vypnuto: přibl. 0,5 W (režim spánku)


Pohotovostní režim (připojení k počítači pomocí rozhraní USB): přibl. 0,9 W (skenovací lampa vypnuta)


Pohotovostní režim (všechny porty připojeny): přibl. 0,9 W (skenovací lampa vypnuta)


Doba do přechodu do pohotovostního režimu: 1 min


Skenování: přibl. 15 W

Rozměry

Přibližně 270 × 480 × 111 mm

Hmotnost

Přibližně 4,6 kg

Provozní rozsah (teplota)

10 až 35 °C

Provozní rozsah (vlhkost)

10 až 90 % RV (20 až 80 % RV pro skenování filmu), bez kondenzace

Podporované operační systémy

Windows 10 (32bitová/64bitová verze)


Windows 8 (32bitová/64bitová verze)


Windows 7 SP1 (32bitová/64bitová verze)


Windows Vista (32bitová/64bitová verze)


Windows XP SP3 (32bitová verze)


Mac OS X verze 10.6.8 až 10.8

Prohlášení

Veškeré specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění.

CanoScan a ScanGear jsou ochranné známky společnosti Canon Inc. Microsoft, Windows a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft.

Veškeré názvy značek a produktů jsou ochranné známky příslušných společností.

Poznámka pod čarou

¹ Optické rozlišení je hodnota udávající maximální hardwarové rozlišení, která vychází z normy ISO 14473. Při skenování ve vysokém rozlišení je omezena velikost naskenovaného obrazu (maximální optické rozlišení pro naskenovaný obraz formátu A4 je 3 800 dpi).

¹ Není zahrnuta doba předzpracování

¹ Nejvyšší rychlost rozhraní USB 2.0 Hi-Speed u počítače se systémem Windows. Doba přenosu do počítače není zahrnuta

¹ Nejvyšší rychlost rozhraní USB 2.0 Hi-Speed u počítače se systémem Windows. Doba přenosu do počítače není zahrnuta

¹ Nejvyšší rychlost rozhraní USB 2.0 Hi-Speed u počítače se systémem Windows. Doba přenosu do počítače není zahrnuta

¹ Rychlost skenování barevných dokumentů je měřena podle normy ISO/IEC 24735 Dodatek C Zkušební obrazec A. Rychlost skenování uvádí čas měřený od stisknutí tlačítka skenování ovladače skeneru do doby, než zmizí zobrazení stavu. Rychlost skenování se může lišit v závislosti na konfiguraci systému, rozhraní, softwaru, nastavení režimu skenování, velikosti dokumentu atd.