PRISMAsatellite

PRISMAsatellite

Inteligentní systém správy zařazování pro prostředí ERP, CRD a sdružená prostředí, který umožňuje snadné ovládání a správu celého procesu výstupu dokumentů.

Výhody

  • Vyšší produktivita díky automatizovanému plánování produkce
  • Minimální prostoje díky automatickému přesměrování
  • Optimální využití tiskárny
  • Úplná kontrola díky možnosti sledování z jediného řídicího místa
  • Účinné využití tiskárny zásluhou jednoduchého plánování úloh
  • Minimální potřebné zaškolení obsluhy
  • Zaručený sekvenční tisk (třídění pošty, sekvence šeků apod.)
  • Snížení výskytu chyb díky automatizaci zpracování úloh
  • Efektivní zdokonalení úloh prostřednictvím automatického vkládání e-formulářů
  • Balíček aplikací s širokým spektrem modulů pro další rozšíření

Podrobný popis funkcí

Podívejte se podrobněji na PRISMAsatellite

Účinné zařazování a plánování


Software PRISMAsatellite nabízí vysoce účinné zařazování a plánování úloh v prostředích ERP, CRD či sdružených prostředích ERP/CRD. Výrazné vylepšení produktivity díky optimalizovanému a automatizovanému plánování produkce dokumentů spolu s výkonným vyrovnáváním zatížení. Kdykoliv lze provést úpravy plánu dle aktuálních obchodních požadavků. Úlohy lze plánovat paralelně, takže můžete tisknout více kopií zároveň na různých tiskárnách.
Tiskové řešení BestChoice automaticky vybírá optimální zařízení pro zajištění požadovaného výstupu v nejkratší možné době. Vícekanálový výstup zase využívá samostatných front pro tiskový a digitální výstup. V systému mohou být uchovávány rovněž pravidelně prováděné úlohy pro snadné dotisky bez nutnosti opětovného zadávání podrobností o úloze.

Intuitivní ovládací panel


Díky možnosti ovládání z jediného řídicího místa může obsluha snadno spravovat úlohy, zařízení i fronty a účinně sledovat stav zařízení a průběh zpracování úlohy. Na konzoli lze zobrazit plán, který umožňuje přehledné zobrazení zatížení na frontu a jednoduché plánování úloh. To zajišťuje nepřetržitý přehled o průběhu produkce. Úlohy lze snadno přesměrovat přetažením. Přesměrování zařízení nevyžaduje úpravu úloh. Softwarový průvodce s jednoduchým ovládáním pomáhá obsluze dosáhnout nejefektivnějšího tisku více kopií na více tiskárnách.
Hlavní panel umožňuje zjišťování chyb a pomáhá jejich předcházení. Agenta sledování lze využít k řešení potenciálních chyb. Agent sledování úloh zase sleduje dokumenty ze vstupních aplikací a poskytuje hostitelům klienta aktuální informace o průběhu úlohy. Úlohy lze rovněž opětovně spouštět bez nutnosti opětovného odesílání z hostitele klienta. Zároveň jsou k dispozici podrobná účetní hlášení zajišťující naprostou transparentnost nákladů.

Efektivní zpracování úloh


Software PRISMAsatellite přijímá dokumenty v různých formátech z více vstupních kanálů. Příchozí dokumenty jsou na základě svých vlastností či metadat rozpoznány při doručení a následně přesměrovány do správného plánu a správné fronty – buď jako samostatná úloha, nebo jako více úloh dodaných paralelně k různým postupům zpracování. To může zahrnovat převod, sestavování či separaci dokumentů. Výsledkem je možnost zpracování dokumentů bez nutnosti úprav stávajících pracovních aplikací. Možnosti vícekanálového výstupu zahrnují výstupy v podobě tisku, e-mailu, faxu či archivu, což usnadňuje přechod od tištěného k digitálnímu výstupu. Automatizované třídění a seskupování pomáhá redukovat náklady za manuální práci.

Specifikace produktu

Získejte další informace o PRISMAsatellite, o jeho funkcích a možnostech.

Brožura

Product images are for illustration purposes only. Certain functions are optional. Please refer to the product specifications or contact your Canon sales representative for further details.