Canon TrueProof

TrueProof

TrueProof je systém typu WYSIWYG pro předtiskovou kontrolu na obrazovce, který pracuje jako virtuální tiskárna a zdokonaluje a zefektivňuje předtiskovou kontrolu. Můžete zobrazit náhled obrazů jednotlivých stránek a zkontrolovat přesnost soutisku před předáním digitálních tiskových úloh do produkce, a to v případě potřeby s detailním zobrazením na úrovni pixelů.
Kromě toho lze systém TrueProof z důvodu doložení maximalizované shody barev rozšířit pomocí volitelných modulů, které umožňují vytvářet softwarové a tištěné barevné nátisky. Tím poskytuje zákazníkovi plnohodnotné řešení předtiskové kontroly pro plně barevný digitální produkční tisk.

Výhody

  • Odstraňuje náklady týkající se doby prostoje, spotřebního materiálu, personálu a doby nastavení velkoobjemové produkční tiskárny v souvislosti s pořizováním nátisků.
  • S doplňkem TrueProof SoftProof se lze vyhnout mnoha zbytečným papírovým nátiskůmPřesnost zásluhou plné simulace tiskárny
  • Zobrazení s přesností na úrovni pixelů, včetně simulace průsvitného papíru, plátů separace barev a předtištěných formulářů
  • Určení spotřeby inkoustu poskytuje zásadní a přesný vstup pro výpočet celkových nákladů
  • Ověření tiskových dat na základě aktuálních tiskových podmínek a podle platných norem (např. ISO 12647, G7) nebo vlastních hodnot
  • Systém TrueProof verze 5.0 nabízí první komplexní řešení pracovního postupu předtiskové kontroly barevných výstupů pro digitální tiskařský průmysl.

Podrobný popis funkcí

Podívejte se podrobněji na Canon TrueProof

Flexibilní softwarové řešení předtiskové kontroly pro komerční tisk


TrueProof je komplexní softwarový nástroj typu WYSIWYG pro předtiskovou kontrolu s přesností na úrovni pixelů, který slouží jako virtuální velkoobjemová produkční tiskárna Canon IPDS nebo PCL. Systém TrueProof umožňuje ověřit připravenost aplikací z externích zdrojů pro produkci dříve, než budou předány do fyzické produkční tiskárny. Tím zabrání zbytečným prostojům v důsledku chybných souborů nebo nesprávných vrstev, ušetří náklady zákazníkům a zvýší výkon. Veškeré aplikace směrované do systému TrueProof lze zobrazit na obrazovce v rozlišení, které plně odpovídá tiskovému rozlišení. Vlastnosti, jako je simulace oboustranně tištěných stran nebo překrývání předtištěných formulářů, vytvářejí ze systému TrueProof plně vybavený nástroj předtiskové kontroly pro konkrétní typy zařízení.
Kromě toho lze systém TrueProof z důvodu doložení maximalizované shody barev rozšířit pomocí volitelných modulů, které umožňují vytvářet softwarové a tištěné barevné nátisky. Tím poskytuje zákazníkovi plnohodnotné řešení předtiskové kontroly pro plně barevný digitální produkční tisk.
Systém TrueProof se také používá k určení spotřeby inkoustu a barevného pokrytí aplikací, což jsou důležité parametry pro celkovou kalkulaci. V takovém případě využívá systém TrueProof k poskytnutí přesného výpočtu pro barevné pokrytí a spotřebu inkoustu znalost skutečných funkcí tiskárny.
Systém TrueProof dokáže simulovat všechny typy produkčních tiskáren od společnosti Canon s řídicí jednotkou SRA (tzn. VP5000, VS7000, VS8000, VS9000, řada ColorStream, řada JetStream, řada ImageStream).
Modul TrueProof Core je primárně určen pro úzkou interakci se softwarem PRISMAproduction, ale lze jej připojit k libovolnému jinému výstupnímu systému IPDS/PCL simulujícímu velkoobjemovou produkční tiskárnu od společnosti Canon.

Další kroky

Získat informace