CANON EUROPA N.V.
PROPAGAČNÍ TŘÍLETÁ ZÁRUKA NA LAMPU
PODMÍNKY

Propagační akce a organizátor

1. Akci organizuje společnost Canon Europa N.V. se sídlem na adrese Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nizozemsko (dále jen „Canon“).

2. Pro níže uvedené vybrané produkty značky Canon („produkty zařazené do propagační akce“) tato propagační tříletá záruka na lampu („propagační záruka na lampu“) zahrnuje:

a) Bezplatnou výměnu až 3 vadných lamp za nové.

b) Bezplatné doručení nové lampy na adresu poskytnutou účastníkem.

c) bezplatnou recyklaci v případě výměny lampy.

Období propagační akce

3. Promoakce platí do 29. února 2020. Registrace oprávněných produktů je možná do 29. dubna 2020. Produkty zařazené do propagační akce musí být zakoupeny u autorizovaného partnera společnosti Canon na území propagační akce (upřesněno níže). Datum nákupu je třeba doložit platným dokladem o nákupu. Produkty je třeba zaregistrovat do 60 dnů od zakoupení.

Území propagační akce

4. Produkty propagační akce je třeba zakoupit a zaregistrovat na adresu na následujících územích propagační akce: Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Island, Itálie, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Spojené království.

Produkty propagační akce

5. Společnost Canon může odebírat produkty ze seznamu akce nebo je na něj přidávat. Sledujte stránku akce, kde získáte aktuální informace o produktech zařazených do akce.

6. Produkty propagační akce musí být nové a originální produkty Canon, které společnosti skupiny Canon se sídlem v Evropském hospodářském prostoru (EEA) nebo Švýcarsku dodaly a distribuovaly prodejcům. Ověřte si u prodejce, že je tato podmínka splněna, jinak nelze akce využít. Podmínky této propagační akce nesplňují produkty zakoupené z druhé ruky, renovované či repasované produkty nebo produkty, které jsou padělané nebo jakkoli porušují práva na duševní vlastnictví společností skupiny Canon (zejména paralelního nebo také šedého importu). Více o paralelním importu se dozvíte kliknutím sem.

7. Produkty zařazené do propagační akce musí být zaregistrovány do 60 dnů od zakoupení, aby se na ně tato propagační akce vztahovala. Pokud chcete produkt zaregistrovat, odešlete svoji žádost v souladu s níže uvedenými pokyny.

7.1 Tato nabídka je určena výhradně pro koncové uživatele.

7.1.1 U všech účastníků se předpokládá, že souhlasí s dodržováním těchto podmínek.

Jak zaregistrovat produkt a vznést nárok na propagační záruku na lampu

8. Všem účastníkům musí být 18 let nebo více. Vznesením nároku v rámci této propagační akce a zaregistrováním produktu souhlasíte, že se budete těmito podmínkami řídit. Vznést nárok na propagační záruku na lampu mohou jen osoby, které dovršily 18 let a které souhlasí, že se budou řídit podmínkami této akce.

9. Pokud chcete vznést nárok na tuto záruku a registrovat ji, je třeba správně vyplnit a odeslat online formulář žádosti a zaregistrovat daný produkt (včetně zadání jeho platného sériového čísla*), a to do šedesáti dnů od nákupu produktu. Registrace přijaté po uplynutí 60 dnů od zakoupení produktu nebudou společností Canon přijaty. Účastník musí naskenovat a nahrát platný doklad o nákupu (například kopii účtenky nebo potvrzení o online objednávce a platbě) a přiložit jej k online formulář žádosti. Upozorňujeme, že potvrzení o expedici nelze uznat jako platný doklad o nákupu.
* Potřebujete-li pomoci s nalezením sériového čísla, klikněte sem.

10. Po ověření nároku účastník obdrží e-mailem potvrzení, že nárok byl přijat a produkt zaregistrován. Pokud takový e-mail neobdržíte do 8 pracovních dnů od odeslání nároku, obraťte se na naši telefonickou podporu pro žádosti na čísle +420 296 335 619. E-mail s potvrzením si pečlivě uschovejte, protože může být vyžadován jako potvrzení platnosti vašeho nároku v případě, pokud budete chtít získat záruční služby. Novou lampu odešleme bezplatně na vámi uvedenou adresu.

11. Společnost Canon si vyhrazuje právo neuznat jakýkoli neúplný, chybný nebo neopodstatněný nárok.

Zřeknutí se odpovědnosti

12. V maximální možné míře dovolené zákonem nenese společnost Canon odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, škodu nebo zranění jakékoliv povahy, které utrpěl účastník v rámci této promo akce. Nicméně tyto podmínky nevylučují ani neomezují odpovědnost společnosti Canon za osobní zranění nebo smrt způsobené prokázaným zanedbáním ze strany zaměstnanců nebo jednatelů společnosti Canon.

13. Společnost Canon si vyhrazuje právo prověřovat jakékoliv nároky pro zajištění dodržování těchto podmínek a vyžádat si další informace a podpůrné dokumenty. Společnost Canon si vyhrazuje právo vyloučit nároky nebo účastníky, pokud má podezření, že je propagační akce jakkoli zneužívána. Rozhodnutí společnosti Canon ve věci této propagační akce jsou konečná a nebude o nich vedena žádná korespondence.

14. Společnost Canon si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit platnost, upravit a/nebo změnit tuto promo akci bez vzniku jakýchkoliv závazků, ale vždy se bude snažit minimalizovat účinky na účastníka, aby nedošlo k nepatřičnému nedorozumění.

Ochrana osobních údajů

15. Společnost Canon Europa N.V. je kontrolorem údajů pro účely příslušných zákonů a předpisů pro ochranu osobních údajů, pokud jde o jakékoliv osobní údaje dodané účastníky v souvislosti s touto propagační akcí. Správa a zpracovávání osobních údajů, ať už společností Canon, nebo oprávněnými třetími stranami, se důsledně řídí příslušnými zákony a předpisy ohledně ochrany osobních údajů. Společnost Canon a oprávněné třetí strany budou osobní údaje uchovávat a zpracovávat výhradně za účelem řízení této propagační akce a záručních služeb na lampu, pokud nebylo domluveno jinak. Pokud si účastníci nepřejí, aby byly jejich kontaktní informace použity pro marketingové účely nebo aby je společnost Canon v budoucnu kontaktovala v souvislosti s podobnými propagačními akcemi, NEMĚLI by zaškrtávat příslušné políčko při vyplňování formuláře žádosti. Chcete-li se dozvědět další informace o tom, jak společnost Canon nakládá s osobními údaji, navštivte Obchodní zásady ochrany osobních údajů společnosti Canon.

Právo a jurisdikce

16. Žádné ze zde uvedených ustanovení neomezuje jakákoli vaše spotřebitelská práva.

17. V míře povolené zákonem se budou tyto podmínky a případné spory vyplývající z těchto podmínek a propagační akce nebo s nimi související řídit a interpretovat v souladu se zákony Anglie a Walesu a budou podléhat nevýhradní jurisdikci soudů Anglie a Walesu.

18. Jako spotřebitelé můžete mít nárok vést soudní řízení ve vlastním jazyce a u místních soudů. Místní spotřebitelské organizace vám mohou sdělit, jaká máte práva. Tyto podmínky a ustanovení neomezují žádná práva stanovená zákonem, která mohou být použitelná.

Zásady ochrany osobních údajů společnosti

Promluvte si s odborníkem v oblasti prodeje

Máte dotaz nebo hledáte informace? Zadejte své údaje níže a jeden z našich odborníků vám zavolá.

Hledáte technickou podporu?

  • Co nejdříve
  • 10:00 - 11:00
  • 11:00 - 12:00
  • 12:00 - 13:00
  • 13:00 - 14:00
  • 14:00 - 15:00
  • 15:00 - 16:00
  • 16:00 - 17:00
  • +420

Zde uveďte jakékoli dodatečné informace, které mohou být pro naše odborníky užitečné

Děkujeme

Jeden z našich odborníků vám zavolá.

[TIME]

Na shledanou

Omlouváme se

Chyba