Společnost Canon pro finanční služby

Fin-Hero

„Společnost Canon pracovala usilovně na tom, aby se nejdřív řádně seznámila s naší organizací a porozuměla tomu, co je třeba zlepšit a jak to nejlépe udělat. A potom nám dala svá doporučení. Sami klademe velký důraz na porozumění potřebám našich klientů, takže jsme si byli naprosto jistí, že Canon je pro nás tím pravým partnerem.“

David Clarkson, obchodní ředitel společnosti Armstrong Watson

Řešení a služby správy informací vytvořené odborníky

Obchodní řešení a služby společnosti Canon pro finančnictví zjednodušují a automatizují procesy, snižují náklady a umožňují přizpůsobit nabídky na míru klientům. Co bylo dřív na papíře, se dnes dělá elektronicky. Finanční instituce tak stojí před náročným úkolem digitalizace své činnosti, přičemž současně musí poskytovat špičkové služby klientům a dodržovat stále se měnící předpisy.

Jak roste odvětví finančních produktů a poradenství, zvyšuje se i související právní a administrativní zatížení. Klíčovým prvkem je důvěra. Kybernetické útoky na známé instituce ukázaly, že zabezpečení důvěrných údajů si žádá větší pozornost.

Naše řešení a služby

Společnost Canon spolupracuje s předními bankami, pojišťovnami, kapitálovými trhy a dalšími finančními institucemi. Naše řešení najdete všude – od právního oddělení po třídírnu pošty. Finančním institucím mimo jiné zjednodušujeme stěžejní systémy, zlepšujeme automatizaci a digitalizaci papírové administrativy a usnadňujeme nábor nových klientů. Výsledkem jsou nižší náklady související s důležitými procesy.

Naším přístupem je flexibilnější způsob práce, který se přizpůsobí potřebám a tempu dané společnosti. Naši zákazníci mají možnost se obrátit buď přímo na nás, nebo na někoho z naší sítě partnerů. Nabízíme i řešení na bázi spravovaných služeb s menším administrativním zatížením.