Podmínky

Poslední aktualizace 22. 11. 2018

CANON EUROPA N.V. PODMÍNKY NABÍDKY PROGRAMU CPS PRO FOTOAPARÁT EOS R

1. ORGANIZÁTOR

Akci organizuje společnost Canon Europa N.V. se sídlem na adrese Bovenkerkerweg 59, 1185 XB, Amstelveen, Nizozemsko („Canon“).

2. INFORMACE O AKCI

2.1. Účastníci

2.1.1 Všichni účastníci musí být starší 18 let („Účastníci“).

Distributoři a prodejci se akce nemohou zúčastnit, a to ani jménem svých zákazníků.

2.1.2 U všech účastníků se předpokládá, že souhlasí s dodržováním těchto podmínek.

2.1.3 Nabídka je k dispozici pouze pro zákazníky, kteří mají platné číslo členství programu CPS. To bude ověřeno při proplacení.

2.2. Produkty zahrnuté do akce, oblast a období

2.2.1 Nabídka je k dispozici pouze pro zákazníky, kteří si zakoupili tělo fotoaparátu EOS R nebo celou sadu, a mohou ji uplatnit pouze na ADAPTÉR OVLÁDACÍHO KROUŽKU EOS R („Nabídka produktů“). Po zakoupení adaptéru ovládacího kroužku budou zákazníci moci uplatnit nárok na vrácení 200 EUR (nebo ekvivalentní hodnoty) za produkt.

2.2.2 Nabídku lze uplatnit mezi půlnocí 14. prosince 2018 a půlnocí 10. ledna 2019 („období nabídky“). Zákazníci si mohou obě položky zakoupit mimo období propagace, ale nabídku mohou uplatnit pouze ve vymezená data.

2.2.3 Všechny produkty zařazené do akce musí být zakoupeny od prodejců z některé z následujících zemí: Andorra, Belgie, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Lichtenštejnsko, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Monako, Německo, Nizozemsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Slovensko, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko a Velká Británie; nebo z internetového obchodu s doménou nebo adresou registrovanou v některé z výše jmenovaných zemí („území programu akce“).

2.2.4 Účastníci, kteří si zakoupí JEDNO tělo nebo sadu fotoaparátu EOS R, mohou uplatnit nárok na rabat pouze na JEDEN ADAPTÉR OVLÁDACÍHO KROUŽKU EOS R.

Tuto nabídku LZE kombinovat s propagační akcí na objektivy. Informace o uplatnění nabídky získáte v detailech propagační akce.

2.2.5 Všechny produkty zařazené do akce musí být nové a originální produkty Canon. Podmínky této nabídky nesplňují produkty zakoupené z druhé ruky, renovované či repasované produkty nebo produkty, které jsou padělané nebo jakkoli porušují práva na duševní vlastnictví společností skupiny Canon (zejména paralelního nebo také šedého importu).

2.2.6 Všechny produkty zařazené do akce musí být do zemí EU, Švýcarska nebo Andorry dodány a distribuovány společností Canon Europa N.V. nebo společnostmi skupiny Canon se sídlem v EHP, Švýcarsku nebo Andoře. Tuto skutečnost si vždy ověřte u svého maloobchodního prodejce, abyste předešli případnému nedorozumění a zamítnutí žádosti.

2.2.7 Produkty zařazené do akce vrácené (bez prodlení) prodejci nebudou platné pro akci a účastníci, kteří si tyto produkty budou nárokovat, nebudou pro akci způsobilí. Pokud se společnost Canon dozví o takovém zneužití, může proti případným účastníkům podniknout právní kroky.

3. Jak se zúčastnit

3.1 Aby se účastník mohl nabídky zúčastnit, musí si zakoupit tělo/sadu fotoaparátu EOS R A adaptér ovládacího kroužku EOS R A uplatnit platný nárok online. Nárok je nutné uplatnit v období nabídky.

3.2 Abyste uplatnili svůj nárok, proveďte následující kroky:

(i) Správně vyplňte a odešlete online formulář žádosti (včetně platného sériového čísla produktu nebo produktů a čísla členství ve službě CPS atd.).

(ii) K online formuláři žádosti naskenujte, nahrajte a připojte kopii dokladu o zaplacení obou produktů nebo potvrzení objednávky z internetového obchodu (cena včetně DPH).

(iii) Účastníci pak obdrží e-mail s potvrzením, že jejich nárok byl přijat spolu s přihlašovacími detaily na portál, na kterém si mohou ověřit stav svého nároku.

3.3 Nabízené Produkty zařazené do propagační akce budou k dispozici pouze do vyprodání zásob. Společnost Canon nenese zodpovědnost za selhání prodejců při realizaci objednávek produktů propagační akce během trvání této akce.

3.4 Po obdržení a ověření žádosti provede společnost Canon přímou platbu BACS na bankovní účet účastníka. Bude se jednat o částku, která je stanovena v bodě 2.2.4. Žádné jiné alternativní platby nebudou poskytnuty, ani v hotovosti ani šekem.

3.5 Společnost Canon se bude snažit provést platbu BACS do 28 dní od obdržení úplného a platného nároku.

3.6 V případě, že účastník v žádosti nezvolí jednu z nabízených možností měny, společnost Canon mu měnu přidělí dle vlastního uvážení.

3.7 Společnost Canon nebude zpracovávat neúplné nebo neplatné nároky. Společnost Canon nenese odpovědnost za zpožděné nebo neobdržené žádosti.

3.8 Na jednu platnou žádost bude vystavena pouze jedna platba BACS.

3.9 Pokud jste plátci DPH a jsou vám vráceny peníze, může dojít ke snížení zdanitelné hodnoty vašeho nákupu, a tak budete muset odpovídajícím způsobem snížit daň na vstupu.

4. ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI

4.1. V maximální možné míře dovolené zákonem nenese společnost Canon odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, škodu nebo zranění jakékoliv povahy, které utrpěl účastník v rámci této akce. Nicméně tyto podmínky nevylučují ani neomezují odpovědnost společnosti Canon za osobní zranění nebo smrt způsobené prokázaným zanedbáním ze strany zaměstnanců nebo jednatelů společnosti Canon.

4.2. Společnost Canon si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit platnost, upravit a/nebo změnit tuto nabídku bez vzniku jakýchkoliv závazků, ale vždy se bude snažit minimalizovat dopad na účastníka, aby nedošlo k nepatřičnému nedorozumění.

4.3. Společnost Canon si vyhrazuje právo prověřovat jakékoliv nároky pro zajištění dodržování těchto podmínek a vyžádat si další informace a podpůrné dokumenty. Společnost Canon si vyhrazuje právo vyloučit nároky nebo účastníky, pokud má podezření, že je akce jakkoli zneužívána.

Rozhodnutí společnosti Canon ve věci této akce jsou konečná a nebude o nich vedena žádná korespondence.

5. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost Canon se sídlem Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Nizozemsko je správce údajů s ohledem na veškeré osobní údaje poskytnuté účastníky. Poskytnuté osobní údaje jsou uchovávány bezpečným způsobem a mohou být předány zabezpečenému serveru mimo EHP. Na osobní údaje, které od účastníků budou shromážděny, se vztahují Zásady ochrany osobních údajů spotřebitelů společnosti Canon.

6. PRÁVO A JURISDIKCE

Pro tuto soutěž budou platit zákony země vašeho trvalého bydliště a jako účastnící se spotřebitel budete možná mít právo vést soudní řízení ve svém jazyce a u místních soudů. Místní spotřebitelské organizace vám mohou sdělit, jaká máte práva. Tyto podmínky a ustanovení neomezují žádná práva stanovená zákonem, která mohou být použitelná.