Podmínky

BEZPLATNÉ VÝHERNÍ LOSOVÁNÍ o Canon EOS M50

SPOLEČNOST CANON A ÚČASTNÍCI

1. Společností Canon se rozumí společnost Canon se sídlem Europa N.V., 59 Bovenkekerweg, 1185 XB, Nizozemsko ("společnost Canon").

2. Všichni registrovaní účastníci ("účastníci") musí být rezidenti Spojeného království, Francie, Itálie, Španělska, Nizozemska, Rakouska, Finska, Dánska, Norska, Švédska, Švýcarska, Portugalska, Irska, Belgie, Lucemburska, České republiky, Polska, Maďarska, Slovenska nebo Ruska starší 18 let.

3. Losování se nemohou zúčastnit zaměstnanci společnosti Canon, jejích dceřiných společností, jejich rodinní příslušníci, zástupci ani jiné strany přímo se podílející na této propagační akci a sponzorství.

4. Přihlášením do soutěže stvrzujete, že souhlasíte s těmito podmínkami a zavazujete se k jejich dodržování, není-li písemně uvedeno jinak.

VÝHERNÍ LOSOVÁNÍ A JAK SE ZÚČASTNIT

5. Bezplatné výherní losování se uskuteční ve společnosti Canon a akce poběží od 14. 6. 2018 do 30. 9. 2018.

6. Abyste byli zařazeni do bezplatného výherního losování o jeden z 25 fotoaparátů Canon EOS M50 + EF-M 15-45MM IS STM ("výhra"), musíte se přihlásit.

7. Registrace přijaté po uzávěrce nebudou do bezplatného výherního losování zařazeny. Společnost Canon si vyhrazuje právo vyřadit neúplné či nečitelné registrační karty.

VÝHRA

8. Z platných registrací, které obdržíme od 14. 6. 2018 do 30. 9. 2018 náhodně vylosujeme 25 vítězů.

9. Každý vítěz obdrží jeden z 25 fotoaparátů Canon EOS M50 + EF-M 15-45MM IS STM.

10. Výhra je nepřenositelná a nabízenou výhru nelze vyměnit za hotovost ani jiný druh kreditu. V případě, že nabízená výhra nebude k dispozici vlivem okolností mimo naši kontrolu, společnost Canon si vyhrazuje právo nabídnout alternativní cenu stejné nebo vyšší hodnoty.

VÝBĚR

11. Pomocí generátoru náhodných čísel vybere společnost Canon každého vítěze ze všech platných registrací a potvrdí jeho jméno.

12. Společnost Canon zveřejní informace o vítězi dne 5. 10. 2018 a pak kontaktuje vítěze pomocí e-mailové adresy uvedené na registračním formuláři za účelem získání dodacích údajů pro zaslání výhry.

13. Pokud Canon obdrží od vítěze odmítnutou nebo nevyzvednutou výhru do 7 dnů od pokusu ho kontaktovat e-mailem, výhra původně oznámeného vítěze propadne.

14. Výhru lze přiznat ostatním registrovaným účastníku podle vlastního uvážení společnosti Canon.

15. Výhra bude zaslána vítězům prostřednictvím kurýrní služby do 12. 10. 2018.

16. Výhra bude odpovídat stavu při publikování.

17. Společnost Canon poskytuje výhru vítězům bezplatného výherního losování v dobré víře. Pokud vítěz nemůže výhru z jakéhokoli důvodu přijmout, musí co nejdříve informovat společnost Canon.

OSOBNÍ ÚDAJE

18. Společnost Canon se sídlem Europa N.V., 59 Bovenkekkerweg, 1185 XB, Nizozemsko je správce osobních údajů pro účely zákonů na ochranu osobních údajů ve vztahu k veškerým osobním údajům poskytnutým účastníky. Všechny osobní údaje, které budou předány společnosti Canon pro účely správy této propagační akce a případně pro marketingové účely – pokud se účastníci rozhodnou, že jim mají být doručována marketingová sdělení společnosti Canon. Poskytnuté osobní údaje jsou uchovávány bezpečným způsobem a mohou být předány zabezpečenému serveru mimo EHP.

19. Společnost Canon vás bude kontaktovat za účelem správy bezplatného výherního losování nebo v případě, že si společnost Canon bude přát projednat jakékoli další použití informací zaslaných do bezplatného výherního losování.

20. Společnost Canon si vyhrazuje právo zveřejnit jméno a město bydliště vítěze nebo použít předání výhry pro účely publicity po datu konání bezplatného výherního losování.

ZŘEKNUTÍ SE ODPOVĚDNOSTI

21. Společnost Canon si vyhrazuje právo kdykoli zrušit výhru a změnit podmínky.

22. Společnost Canon si vyhrazuje právo odmítnout uznat jakoukoli registraci nebo si nechat vrátit plnou hodnotu jakékoli výhry, pokud se domnívá, že došlo ke zneužití nebo porušení podmínek tohoto bezplatného výherního losování.

23. Společnost Canon nenese odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, škodu nebo zranění jakékoliv povahy, které utrpěl účastník v rámci této propagační akce. Nicméně tyto podmínky nevylučují ani neomezují odpovědnost společnosti Canon za osobní zranění nebo smrt způsobené prokázaným zanedbáním ze strany jejích zaměstnanců nebo dodavatelů.

24. V případě jakéhokoli sporu ohledně výkladu nebo uplatňování pravidel v jakékoli záležitosti týkající se bezplatného výherního losování bude rozhodnutí vedoucích pracovníků společnosti Canon konečné a žádná korespondence nebude brána v potaz.

PRÁVO A JURISDIKCE

25. Tyto podmínky a jakékoliv případné spory, které z nich vyplývají nebo s nimi souvisejí, se budou řídit a vykládat v souladu se zákony země pobytu účastníků a budou podléhat nevýhradní jurisdikci jejich místních soudů.