Všeobecné podmínky

1. Pořadatel

Akci organizuje společnost Canon Europa N.V. se sídlem na adrese Bovenkerkerweg 59-61, 1185 XB, Amstelveen, Nizozemsko („Canon“).

2. Informace o akci

2.1. Účastníci

2.1.1. Všem účastníkům musí být alespoň 18 let („účastníci“).

Distributoři a jiní prodejci jsou z této akce vyloučeni. Prodejci a distributoři se akce nemohou zúčastnit jménem svých zákazníků.

2.1.2 U všech účastníků se předpokládá, že souhlasí s dodržováním těchto podmínek.

2.2. Sada produktů, území a období propagační akce

2.2.1 Zakoupili jste si sadu produktů sestávající z karty Canon EOS 1D-X III, SanDisk Extreme PRO® CFexpress® Card 64GB a čtečky karet SanDisk Extreme PRO® CFexpress® Card Reader („sestava produktů“). Čtečka karet („čtečka karet“) není součástí vaší sady a máte nárok ji získat, pokud o to požádáte online. Tyto nároky lze uplatnit online pouze od 14. 2. 2020 do 31. 7. 2020.

2.2.2 Na každou sadu produktů si můžete nárokovat pouze jednu čtečku karet.

3. Uplatnění odměny

3.1 Chcete-li získat čtečku karet, musíte zakoupit sadu produktů a podat svůj nárok online podle platných podmínek. Nárok je nutné uplatnit od 14. 2. 2020 do 31. 7. 2020.

3.2 Abyste uplatnili svůj nárok, proveďte následující kroky:

(i) Správně vyplňte a odešlete formulář žádosti online na adrese www.canon-europe.com/cfexpress (včetně vašich osobních údajů a podrobností o produktech s uvedením platných sériových čísel produktů atd.). *Sériové číslo vám pomůžeme najít na adrese

https://www.canon.cz/support/consumer_products/where_to_find_your_serial_number/

(ii) K online formuláři žádosti naskenujte, nahrajte a připojte kopii dokladu o zaplacení produktu nebo potvrzení objednávky z internetového obchodu (cena včetně DPH).

(iii) Účastníci poté obdrží e-mail s potvrzením, že jejich požadavek byl přijat. Pokud účastník neobdrží do 24 hodin od odeslání žádosti potvrzení e-mailem, měl by se obrátit na naši telefonickou podporu na čísle +420 296 335 619 nebo poslat e-mail na adresu canon@promotion-support.com

3.3 Po přijetí a ověření žádosti společnost Canon zařídí doručení čtečky karet účastníkovi do 90 dnů.

3.4 Společnost Canon nebude zpracovávat neúplné nebo neplatné nároky. Společnost Canon nenese odpovědnost za zpožděné nebo neobdržené žádosti.

4. Zřeknutí se odpovědnosti

4.1. V maximální možné míře dovolené zákonem nenese společnost Canon odpovědnost za jakoukoliv ztrátu, škodu nebo zranění jakékoliv povahy, které utrpěl účastník v rámci této akce. Nicméně tyto podmínky nevylučují ani neomezují odpovědnost společnosti Canon za osobní zranění nebo smrt způsobené prokázaným zanedbáním ze strany zaměstnanců nebo jednatelů společnosti Canon.

4.2. Společnost Canon si vyhrazuje právo kdykoliv zrušit platnost, upravit a/nebo změnit tuto nabídku bez vzniku jakýchkoliv závazků, ale vždy se bude snažit minimalizovat dopad na účastníka, aby nedošlo k nepatřičnému nedorozumění.

4.3. Společnost Canon si vyhrazuje právo prověřovat jakékoliv nároky pro zajištění dodržování těchto podmínek a vyžádat si další informace a podpůrné dokumenty. Společnost Canon si vyhrazuje právo vyloučit nároky nebo účastníky, pokud má podezření, že je akce jakkoli zneužívána.

Rozhodnutí společnosti Canon ve věci této akce jsou konečná a nebude o nich vedena žádná korespondence.

5. Osobní údaje

Společnost Canon se sídlem Europa N.V., 59 Bovenkerkerweg, 1185 XB, Nizozemsko je správce údajů s ohledem na veškeré osobní údaje poskytnuté účastníky. Poskytnuté osobní údaje budou zpracovány pouze pro účely správy této nabídky. Budou uchovávány bezpečným způsobem a mohou být předány zabezpečenému serveru mimo EHP. Na osobní údaje shromážděné od účastníků se vztahují Zásady ochrany osobních údajů zákazníků společnosti Canon [https://myid.canon/canonid/#/policy].

6. Rozhodné právo

Pro tuto nabídku budou platit zákony země vašeho trvalého bydliště a jako účastnící se spotřebitel můžete mít právo vést soudní řízení ve svém jazyce a u místních soudů. Místní spotřebitelské organizace vám mohou sdělit vaše práva. Tyto podmínky a ustanovení neomezují žádná práva stanovená zákonem, která mohou být použitelná.