Copyright (autorské právo) 2018

Copyright © Canon Europa N.V. a Canon Europe Ltd 2002-2018. Všechna práva vyhrazena. Je striktně zakázáno kopírování, opakovaná distribuce, opakovaná publikace nebo změna jakýchkoliv materiálů nebo softwaru obsaženém na internetových stránkách společnosti Canon nebo v následné podpoře bez předchozího písemného souhlasu společnosti Canon.

Verze 1