Copyright (autorské právo) 2017

Copyright © Canon Europa N.V. a Canon Europe Ltd 2002-2017. Všechna práva vyhrazena. Je striktně zakázáno kopírování, opakovaná distribuce, opakovaná publikace nebo změna jakýchkoliv materiálů nebo softwaru obsaženém na internetových stránkách společnosti Canon nebo v následné podpoře bez předchozího písemného souhlasu společnosti Canon. Verze 1