Boost your business by talking to customers more effectively.

Komunikace s klienty

Zvyšte produktivitu firmy prostřednictvím účinnější komunikace se zákazníky.

Komunikace se zákazníky je klíčovou součástí každé organizace, avšak neschopnost tento proces rozvíjet může mít vážný dopad na váš úspěch.

Dnešní spotřebitelé vyžadují, aby jim společnosti poskytovaly informace, které chtějí a kdy je chtějí, a aby je dodaly do zařízení, jaké si vyberou.

Výhody lepší komunikace se zákazníky

Retain customers Retain customers

Udržte si zákazníky

vytvořením lepší individuálně přizpůsobené komunikace

Strengthen branding Strengthen branding

Posilte prezentaci značky

prostřednictvím konzistentnějšího vícekanálového zasílání zpráv.

Improve efficiency Improve efficiency

Zvyšte efektivnost

tím, že převedete tvorbu zákaznického obsahu z oddělení IT na obchodní oddělení

Speed up time to market Speed up time to market

Zrychlete dobu uvedení na trh

prostřednictvím integrace dat ze starších systémů

Správa zákazníků a komunikace s nimi: nový přístup

This solution has improved operational productivity and increased our responsiveness to customers
Toto řešení se vyznačuje zvýšenou provozní produktivitou a lepší schopností pohotově reagovat na zákazníky.

Alan Watson

Manažer vztahů, Aegon UK

Výzva

Mezinárodní pojišťovací společnost Aegon chtěla zlepšit způsob, jakým komunikovala se svými 2 miliony klientů ve Velké Británii. Kromě přípravy na přechod z tisku na digitál chtěla společnost zároveň snížit náklady prostřednictvím outsourcingu a zdokonalit přitom bezpečnost dat a možnosti auditu.

This solution has improved operational productivity and increased our responsiveness to customers

Řešení

Pomohli jsme společnosti Aegon vyvinout nejmodernější systém zpracování příchozí a odchozí pošty zahrnující automatizované pracovní postupy pro dokumenty a elektronické úložiště. Tento optimalizovaný systém správy dokumentů byl umístěn v novém účelovém odloučeném zařízení, které spravuje společnost Canon.

We helped Aegon develop a state-of-the-art inbound and outbound mail processing system

Výhody

Řešení komunikace se zákazníky formou outsourcingu vedlo k 50% urychlení zpracování pošty a celkovým úsporám nákladů ve výši 25 %. Vedle pomoci společnosti Aegon s přechodem z tisku na digitál toto řešení zároveň zdokonalilo řízení výstupu i dat a umožnilo společnosti dosáhnout souladu s předpisy.

Customer Communications solution led to 50% faster mail processing and a total 25% cost reduction.

Odhalte nové možnosti efektivnější komunikace se zákazníky.


PORAĎTE SE S NAŠÍM TÝMEM

Jak to funguje

Prozkoumejte nové způsoby oslovování zákazníků prostřednictvím našich řešení pro digitální komunikaci.
  • Canon
  • ...
  • Správa zákazníků a komunikace s nimi