Průvodce technologiemi skenerů

Skenery dokumentů Canon imageFORMULA, které jsou založeny na tradici mimořádné kvalitě obrazu a spolehlivosti, jsou vybaveny nejmodernější skenovací technologií. Většina modelů skenerů Canon imageFORMULA nabízí následující funkce.

Vysvětlení technologií našich skenerů:


Trojrozměrná korekce barev
Trojrozměrná korekce barev věrně reprodukuje barevné informace dokumentu, čímž zajišťuje nevídanou reprodukci barev a přesnost. Konečným výsledkem je mimořádná kvalita barev a navíc lepší čitelnost pro aplikace skenování s optickým rozpoznáváním znaků.


Automatický podavač dokumentů (ADF)
Automatický podavač dokumentů umožňuje rychlé neobsluhované skenování dávek dokumentů.


Automatická velikost a korekce sklonu
Ztrácíte čas tříděním dokumentů před skenováním? Automatická velikost zkontroluje velikost každého podávaného dokumentu a zaručí správnou velikost obrazu pro každou stránku. Korekce sklonu automaticky vyrovná skenovaný obraz.


Automatická detekce barev
Umožňuje skeneru na základě detekovaného barevného obsahu automaticky zjistit, které dokumenty ze smíšené sady by měly být uloženy barevně. Nemusíte oddělovat černobílé a barevné dokumenty – výrazně se díky tomu zmenší velikosti souborů.


Automatické vypuštění barev
Z obrazů dokumentů lze odebrat červenou, zelenou nebo modrou barvu a tím zlepšit jejich čitelnost pro aplikace optického rozpoznávání znaků nebo také zmenšit velikost souborů pro ukládání.


CIS
Snímače CIS (Contact Image Sensor) jsou optické snímače používané ve skenerech dokumentů k zachycení obrazu dokumentu. Mezi výhody technologie snímače CIS patří ostřejší obraz a menší zkreslení obrazu s čitelnějším textem pro vyšší přesnost softwaru OCR.


Vylepšení barev
Funkce trojrozměrné korekce barev věrně reprodukuje barevné informace dokumentu pomocí integrovaného čipu pro převody barev k přesnému určení souřadnic RGB v jediném procesu.


Denní pracovní zatížení
Pracovní zatížení je maximální úroveň využití skeneru na den doporučená výrobcem. Měli byste zvolit skener, jehož denní pracovní zatížení přesahuje vaše aktuální požadavky na produkci, abyste zajistili delší životnost skeneru. Měli byste také vzít v úvahu veškerá období v měsíci se špičkovými objemy dokumentů.


Oboustranné
Skenují se obě strany dokumentu během jednoho průchodu cesty pro skenování.


Uvolnění po dvojitém podání
Tato funkce je užitečná tím, že uživatel může zkontrolovat, zda zjištěné podání dvou dokumentů je skutečné, nebo jde o speciální dokument, například obálku. Pokud je během skenování zjištěno podání dvou dokumentů, podávání dokumentů se zastaví s takto podanými dokumenty na výstupu papíru.

Poté se rozsvítí tlačítko DFR. Také se objeví obrazovka [Rapid Recovery System/Systém rychlého obnovení] s výzvou, zda chcete ve skenování pokračovat. Pokud zmáčknete tlačítko DFR, zobrazený obraz se uloží a naskenuje se zbytek dokumentů.


Podávání lícem nahoru
Uživatelé mohou skenovat dokumenty, jak je vidí. Díky této schopnosti skener DR-C125 skenuje dokumenty od horní stránky, ale obraz čte odspodu. Automatickým otočením obrazu o 180゜ jsou obrazy prezentovány ve správné orientaci a pořadí.


Plně automatický režim
Plně automatický režim použije na každý skenovaný obraz nejlepší nastavení podle našeho jedinečného algoritmu. Použijí se následující nastavení: automatická detekce barev, automatická velikost dokumentu, automatické rozlišení, vynechání prázdné stránky, korekce sklonu a orientace textu.


Cesta J
Jedinečný přístup společnosti Canon k prostorově úsporné konstrukci skeneru v podobě „cesty J“ umožňuje u skeneru DR-C125 svislé vkládání a svislý výstup.
Picture_J-Path

Předskenování
Možnost náhledu skenovaného dokumentu před dokončením skenování může pomoci při kontrole, zda data nejsou zachycena chybně nebo zbytečně duplikována.


Resolution
Rozlišení obrázku popisuje množství detailů zachycených v obrázku. Tento pojem se vztahuje stejným způsobem na digitální obrázky, filmové snímky a další typy obrázků. Vyšší rozlišení znamená více detailů v obrázku, ale často také větší velikost souboru pro uložení. Při nastavení vyššího rozlišení se s nejvyšší pravděpodobností sníží rychlost skenování skeneru dokumentů.


Opakované oddělování
Pokud dojde k podání dvou dokumentů současně, funkce opakovaného oddělování vrátí dokumenty do podavače dokumentů a stránky podá znovu. I když dojde k podání dvou dokumentů současně, může skener tento problém vyřešit sám a pokračovat ve skenování.


Jednostranné skenování
Představuje skenování, při němž se snímá pouze jedna strana dokumentu.


Přeskočení prázdné stránky
Tato funkce se hodí při skenování dávek, které obsahují jednostranné a oboustranné dokumenty smíchané dohromady, protože automaticky odstraní prázdné stránky z obrazových dat, což vede k menším velikostem souborů.


Vylepšení textu
Skener nabízí dva režimy vylepšení textu, které můžete využít k získání čistějších, čitelnějších černobílých obrazů z dokumentů s obtížně skenovatelnými prvky. Každý režim by se měl zvolit podle typu dokumentu.


Rozpoznání orientace textu
Skvělá funkce pro skenování dávek dokumentů, které jsou orientovány v různých směrech. Funkce rozpozná orientaci textu každého podaného dokumentu a otočí podle ní naskenované obrazy.


Režim tenkého papíru
Pro jemné podávání tenkých dokumentů se rychlost podávání sníží, aby se zabránilo jejich poškození (dostupné u modelu DR-M160).


Ultrazvuková detekce dvojitého podávání
Ultrazvukové snímače detekují mezeru mezi překrývajícími se stránkami a zabraňují společnému podávání více stránek, takže je zaručeno, že budou naskenovány všechny stránky dokumentu.
Picture_ultrasonic

Podávání papíru cestou U-Turn / přímou cestou
Pro zvýšení efektivity a zajištění flexibilního skenování řady různých dokumentů, včetně plastových karet a silných dokumentů, jsou určité modely skenerů vybaveny kromě standardní cesty U-Turn (s obratem o 180°) také přímou cestou papíru.
Picture_U-Turn

spacer
					image