Differentiate, customer communication management

Odlište se a vyčnívejte z davu

Výzvy

V současném nikdy nespícím vícekanálovém světě je těžké vyniknout.

Naše inovativní marketingové nástroje vám pomohou generovat požadované a kvalifikované výstupy a zvýšit věrnost zákazníků vytvářením osobních komunikací a vývojem vícekanálových kampaní s maximálním dopadem.

Differentiate, Rohner Spiller grow their business, using marketing and customer communication solutions from Canon

Případová studie

Objevte, jak jsme pomohli společnosti Rohner Spiller s růstem firmy prostřednictvím nabídky online marketingu zákazníkům a služeb využívajících různá média.

Zjistěte více

Kontaktujte nás

a objevte, jak vám můžeme pomoci odlišit firmu

Zjistěte více

Zákaznické aplikace

Inbound marketing a komunikace se zákazníky

inbound marketing a komunikace se zákazníky
Zvyšte produktivitu, eliminujte chyby a zlepšete zákaznické služby pomocí nástrojů pro inbound marketing. Lepší vykazování, provádění auditů a analyzování také umožňuje zlepšit komunikaci se zákazníkem a kontrolovaný přístup k příchozí poště posiluje zabezpečení informací.

Outbound marketing a komunikace se zákazníky

outbound marketing a komunikace se zákazníky
Zvyšte produktivitu a optimalizujte náklady pomocí rychlejšího a přesnějšího vytváření zpráv. Naše komunikační nástroje pro outbound marketing také poskytují plnou viditelnost komunikace se zákazníky a naše bezpečné výrobní prostředí vám pomůže splňovat požadavky na zabezpečení a shodu s předpisy.

Mohlo by vás také zajímat

  • Canon
  • ...
  • Služby pro komunikaci se zákazníky – Odlište se