Kvalita snímků – EOS-1D X Mark II

Kvalita, detaily a expoziční pružnost

Rozlišení, citlivost a expoziční pružnost – již se vzájemně nevylučují.

hero.jpg
sensor

20,2MP plnoformátový snímač CMOS

Plnoformátový snímač CMOS s rozlišením 20,2 megapixelu a vysokou expoziční pružností, vyvinutý a vyrobený společností Canon, snižuje šum při vysokých i nízkých hodnotách citlivosti ISO. Tento výjimečný snímač je vybaven mikročočkami bez mezer, které zajišťují vysokou kvalitu obrazu za všech podmínek snímání. Zásluhou čoček bez mezer nedochází ke ztrátě světla mezi jednotlivými pixely, protože veškeré světlo dopadající na snímač je přivedeno do níže umístěných pixelů. Tím se zlepšuje schopnost soustředit světlo a zvyšuje poměr signálu k šumu.

Zvýšený počet záznamových pixelů fotoaparátu EOS-1D X Mark II (20,2 MP) v porovnání s modelem EOS-1D X nabízí větší možnosti pro ořez se zachováním výjimečné úrovně detailů. Zvýšená expoziční pružnost současně umožňuje zvolit kompozice, které budou přeexponované nebo podexponované, aniž by došlo k velké ztrátě detailů.

high_iso.jpg

ISO 51200

Vysoká citlivost ISO

Citlivost je rozhodující v každé profesionální situaci. Větší flexibilita citlivosti ISO je pak užitečná především při fotografování za slabého osvětlení nebo na téměř tmavých místech. Zásluhou nejvyšší nativní citlivosti ISO 51200 lze rozsah fotoaparátu EOS-1D X MARK II pro fotografování na velmi tmavých místech rozšířit ještě dále, a to až na ISO 409600. A flexibilita zde ještě nekončí. I v režimu automatického nastavení citlivosti ISO jsou možné rychlosti závěrky až 1/8000 s, stejně jako je možná kompenzace expozice v ručním režimu.

eos-1d-x

Korekce vad objektivu ve fotoaparátu

Když byl uveden na trh fotoaparát EOS-1D X, zvládal korekci periferního jasu a korekce chromatické vady, přičemž fotoaparát EOS 7D Mark II byl vybaven další funkcí korekce distorze. Tyto možnosti zpracování snímků ve fotoaparátu jsou dále rozvíjeny a fotoaparát EOS-1D X Mark II kromě nich obsahuje i novou funkci korekce difrakce, která se při snímání používá u snímků ve formátu JPEG. Tato funkce umožňuje fotografům pracovat s menší clonou bez obav, že by ohyb světla snížil kvalitu snímků.

V minulosti bylo nutné data korekce objektivu zaznamenávat pomocí softwaru EOS Utility1. U fotoaparátu EOS-1D X Mark II jsou však data korekce periferního jasu, chromatické vady i distorze objektivu uložena přímo ve fotoaparátu2, takže už není potřeba opravovat vadu objektivu u snímků ve formátu JPEG pomocí počítače. Tato funkce také přijímá data ze všech budoucích objektivů, které obsahují data korekce, takže už není nutné data zaznamenávat pomocí softwaru EOS Utility.

1 Pro korekci lomu světla (difrakce) nejsou vyžadována data korekce objektivu

2 Některé objektivy neobsahují data korekce vad objektivu

Vestavěná digitální optimalizace objektivu

eos-1d-x

U fotoaparátu EOS-1D X poskytoval řešení pro korekci různých vad objektivu a odchylek obrazu software Digital Photo Professional od společnosti Canon. U modelu EOS-1D X Mark II jsou tyto korekční funkce vestavěny do fotoaparátu prostřednictvím speciální funkce Digitální optimalizace objektivu.

Digitální optimalizace objektivu napodobuje činnost objektivu pomocí řady matematických funkcí opakujících každou fázi cesty světla optickou dráhou. Pomocí těchto informací může funkce Digitální optimalizace objektivu opravit řadu typických optických vad a ztrátu rozlišení způsobenou low-pass filtrem fotoaparátu, pro kterou používá inverzní funkci pro každý záběr, aby se snímek více přiblížil tomu, jak se scéna jeví prostému oku. Tím vytváří detailní, vysoce kvalitní snímky, které poskytují fotografům velkou flexibilitu při práci s malými nebo velkými clonami, aniž by se museli obávat vad a difrakce světla.

Zatímco korekce vad objektivu lze použít pro soubory typu JPEG při pořizování snímků, funkci Digitální optimalizace objektivu lze aplikovat při zpracování snímků typu RAW ve fotoaparátu.

Styl Picture Style Jemný detail

menu

menu

Styl Picture Style Jemný detail, který byl původně vytvořen pro fotoaparáty EOS 5DS a EOS 5DS R, byl do fotoaparátu EOS-1D X Mark II zahrnut, aby maximalizoval množství detailů zachycených 20,2MP snímačem fotoaparátu. Toto nastavení upřednostňuje stupňování tónů a zdůrazňuje jemné detaily. Styl Jemný detail je určen pro snímky, které budou použity přímo z fotoaparátu bez postprodukce.

Styl Picture Style Jemný detail je opatřen třemi nastavitelnými parametry ostření, které poskytují větší kontrolu nad ostřením prováděným ve fotoaparátu u snímků typu JPEG. Tyto parametry jsou podobné těm, které naleznete ve filtru Doostřit v aplikaci Adobe Photoshop a softwaru DPP od společnosti Canon.

Posuvník Síla nastavuje intenzitu, s kterou se ostření použije pro hrany ve snímku. Posuvník Jemnost určuje velikost detailů, které budou vyostřeny. Při posunutí vlevo se vyostří menší detaily. Posuvník Práh určuje, jak velký kontrast musí mít příslušná část obrazu, aby byla považována za hranu a vyostřena. Nastavením nízké hodnoty lze vyostřit i nepatrné hrany.

AWB: Priorita prostředí / Priorita bílé

2.1.6 part 1

2.1.6 part 2

Fotoaparát EOS-1D X Mark II poskytuje výběr nastavení pro automatické vyvážení bílé (AWB), která se liší přístupem k umělému světlu. Záměrem nastavení Priorita prostředí je zachovat některé teplé barevné tóny ze zdrojů umělého světla, aby se zachovala část atmosféry scény. Tím se podobá konvenčnímu nastavení AWB u dalších fotoaparátů EOS. Naproti tomu účelem nastavení Priorita bílé je odstranit většinu tepla ze žárovkového světla a pokusit se poskytnout barevně neutrální snímky, kde je to možné.