TYP

Typ

Příslušenství pro přenos snímků kompatibilní s IEEE 802.11ac/n/a/g/b bezdrátová síť LAN

Kompatibilní fotoaparáty

EOS-1D X Mark II

KOMUNIKACE

Režim FTP

FTP (File Transfer Protocol)


FTPS (File Transfer Protocol přes SSL/TLS)

EOS Utility

Ovládání fotoaparátů přes síť pomocí nástroje EOS Utility

Server WFT

Dálkové fotografování pomocí prohlížeče a stahování snímků / filmů přes síť

Smartphone

Připojení ke smartphonu pomocí aplikace Canon Camera Connect

Fotografování s propojením

Bezdrátové spouštění fotografování vedlejšími fotoaparáty, které jsou propojeny s hlavním fotoaparátem

PŘENOS FTP

Kompatibilní operační systémy

*Operační systém musí umožňovat, aby byl počítač předem nastaven jako server FTP.

Nastavení kořenového certifikátu

Načtení kořenového certifikátu z karty


Kontrola informací kořenového certifikátu (vydavatel, zdroj a datum konce platnosti)


Odstranění kořenových certifikátů

Přenos snímků

(1) Automatický přenos


(2) Výběr/přenos sním.


*Výběr požadovaných snímků pro přenos po vyfotografování


*Podporuje přenos výběrem složek


*Podporuje dávkový přenos všech snímků na kartě


(3) Přenos pomocí SET


*Přenos aktuálně zobrazeného snímku pomocí tlačítka SET


(4) Přenos s titulkem


* V softwaru EOS Utility mohou uživatelé vytvořit a uložit až 15 různých titulků, každý o délce 31 znaků


*Vybraný titulek lze přidat k poslednímu pořízenému snímku před manuálním přenosem


*Titulky přidané ke snímkům lze zkontrolovat prohlížením informací Exif, a to v komentářích uživatele.

Automatický opakovaný přenos snímků,

Ano

Přenos snímků pro záznam

Velikost a typ automaticky přenášených snímků lze


určit při použití záznamu se specifickým médiem nebo při


současném zaznamenávání souborů typu RAW a JPEG.


(1) Velikost snímků typu JPEG pro přenos: [Větší JPEG] nebo [Menší JPEG]


(2) Velikost snímků typu RAW pro přenos: [Větší RAW] nebo [Menší


RAW]


(3) Snímky typů RAW+JPEG pro přenos: [Pouze JPEG], [Pouze RAW] nebo


[RAW+JPEG]

Kontrola stavu přenosu snímků

Během přenosu snímků:


Blikání indikátoru <LAN> signalizuje, že přenos snímků


probíhá


Po výběru položky [Nastavení komunikace] nabídky se na displeji LCD fotoaparátu zobrazí následující informace: metoda připojení, rychlost spojení, číslo souboru právě přenášeného snímku a počet snímků, které zbývá přenést


Po pořízení nebo přenosu snímků:


Po výběru položky [Výb. sním.] v nabídce [Výběr/přenos sním.] se blízko levého horního rohu snímku zobrazí ikona, která udává stav snímku: není vybrán, čeká na přenos, přenos se nezdařil nebo přenos byl dokončen

EOS UTILITY

Funkce pro spárování

Funkce spárování softwaru EOS Utility automaticky detekuje a připojuje fotoaparát EOS-1D X Mark II k síti

Kompatibilní software

EOS Utility


*K dispozici jsou také všechny funkce, které jsou dostupné při připojení přes rozhraní USB, kromě aktualizace firmwaru

SERVER WFT

Dálkové fotografování

(1) Ovládání fotoaparátu – Lze nakonfigurovat podrobná nastavení pro snímání s živým náhledem, zaostřování a funkce snímání


(2) Jednoduché ovládání – Podporováno je pouze snímání s živým náhledem a zaostřování


(3) Fotografování – ano


(4) Záznam filmu – ano


(5) Nastavení funkce AF – ano


(6) Zvětšené zobrazení živého náhledu – ano

Prohlížení snímků

'(1) Formát zobrazení


- Miniatury


- Zobrazení jednotlivých snímků + miniatury


vybrané snímky lze stahovat do počítače po jednom


(2) Automatická aktualizace prohlížených snímků – ano


(3) Přehrávání snímků RAW – zobrazují se vložené snímky JPEG


(4) Přehrávání filmů – ano, MOV a MP4


(5) Tlačítko procházení snímků – ano


(6) Seznam výběru složky – ano

Současný přístup

K jednomu fotoaparátu mohou najednou přistupovat až tři počítače

Číslo portu

Lze změnit

Podporované jazyky

Angličtina, němčina, francouzština, italština, španělština, ruština, zjednodušená čínština, korejština a japonština

SMARTPHONE

Kompatibilní zařízení

Smartphone nebo tablet s aplikací Canon Camera Connect


*Funkce NFC není podporována

Kompatibilní OS

iOS a Android (podle specifikací aplikace Canon Camera Connect)

Dálkové ovládání

Funkce závisí na specifikaci aplikace Canon Camera Connect

Souběžné připojení

1 fotoaparát

Metoda připojení

(1) Přímo pomocí smartphonu a fotoaparátu


(2) Připojení pomocí aplikace Camera Connect k přístupovému bodu, přes který je EOS-1D X Mark II připojen k bezdrátové síti LAN

Použitelné formáty

(1) JPEG


(2) RAW


(3) MP4 (MOV není podporován)

Možnosti prohlížení snímků

(1) Všechny snímky


(2) Nedávné snímky


(3) Výběr podle hodnocení


(4) Rozsah čísel souborů

FOTOGRAFOVÁNÍ S PROPOJENÍM

Vedlejší fotoaparáty

Max. 10 – Dále uvedené kombinace zařízení jsou kompatibilní: WFT-E8, WFT-E7 ver2, WFT-E7, WFT-E6, WFT-E5, WFT-E4 II a WFT-E2 II s fotoaparáty EOS, které podporují propojené fotografování.

Dosah přenosu

Přibližně 100 m od hlavního fotoaparátu (při vhodné


intenzitě signálu).

BEZDRÁTOVÁ SYNCHRONIZACE ČASU

BEZDRÁTOVÁ SYNCHRONIZACE ČASU

Čas hlavního fotoaparátu (WFT-E8 + EOS-1D X Mark II) je nastaven v jednotkách EOS-1D X Mark II (až 10 jednotek) připojených k bezdrátové síti LAN


Mezní odchylka nastavení pomocí hlavního fotoaparátu: maximálně přibl. ±0,05 s

BEZDRÁTOVÁ SÍŤ LAN

Soulad se standardy

IEEE 802.11ac


IEEE 802.11n


IEEE 802.11a


IEEE 802.11g


IEEE 802.11b

Modulace

Modulace OFDM (IEEE 802.11ac, n, a, g)


Modulace DS-SS (IEEE 802.11b)

Dosah přenosu

Přibližně 150 m / 492 ft


Pokud se nevyskytují žádné překážky mezi vysílající anténou a přijímající anténou a nedochází k rušení rádiového signálu

Přenosová frekvence

Frekvenční kanály verzí

(střední frekvence)

WFT-E8 A


2 412 až 2 462 MHz, kanály 1 až 11


5 180 až 5 320 MHz, kanály 36 až 64


5 745 až 5 825 MHz, kanály 149 až 165


WFT-E8 B


2 412 až 2 472 MHz, kanály 1 až 13


5 180 až 5 700 MHz, kanály 36 až 140


WFT-E8 C


2 412 až 2 472 MHz, kanály 1 až 13


5 180 až 5 320 MHz, kanály 36 až 64


5 745 až 5 805 MHz, kanály 149 až 161


WFT-E8 D


2 412 až 2 462 MHz, kanály 1 až 11


5 180 až 5 825 MHz, kanály 36 až 165


WFT-E8 E


2 412 až 2 472 MHz, kanály 1 až 13


5 180 až 5 825 MHz, kanály 36 až 165

Metody nastavení Wi-Fi Protected Setup

(1) Metoda stisknutí tlačítka


(2) Metoda kódu PIN

Metoda připojení

Infrastruktura, ad hoc, režim přístupového bodu fotoaparátu

Rychlost spojení (max.)

IEEE 802.11ac: 433 Mb/s


IEEE 802.11n: 150 Mb/s


IEEE 802.11a: 54 Mb/s


IEEE 802.11g: 54 Mb/s


IEEE 802.11b: 11 Mb/s

Zobrazení intenzity signálu

Zobrazuje se na stupnici od jedné do čtyř na zadním panelu LCD s ikonou antény

Zobrazení rychlosti spojení

Zobrazuje se na stupnici od jedné do 433 Mb/s na displeji LCD fotoaparátu


(1 až 433 Mb/s) 1/2/5.5/6/9/11/12/18/24/36/48/54…433 Mb/s

Omezení připojení z bezpečnostních důvodů

Podporuje identifikátory SSID a filtrování adres MAC

Přijímač

Přístupový bod bezdrátové sítě LAN nebo adaptér kompatibilní s IEEE802.11ac, IEEE802.11n, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b

KABELOVÁ SÍŤ LAN

Standardní

Ne (vestavěno v EOS-1D X Mark II)

NASTAVENÍ SÍTĚ LAN

Nastavení

Lze nastavit a zaregistrovat 20 typů nastavení týkajících se přenosu snímků a bezdrátové a kabelové sítě, a také serveru FTP a připojení smartphonu Na paměťovou kartu lze uložit 10 nastavení

Metody konfigurace

Pomocí průvodců připojením nebo funkcí nabídek ve fotoaparátu

Chybové zprávy

Číslo chyby a odpovídající zpráva se zobrazí na


displeji LCD fotoaparátu

BLUETOOTH

PŘIPOJENÁ ZAŘÍZENÍ GPS

Kompatibilní zařízení GPS

Vestavěno v EOS-1DX Mark II

ROZHRANÍ

Připojení k fotoaparátu

Konektor pro rozšíření systému

NAPÁJENÍ

Napájení

Napájení poskytuje fotoaparát

Vypínač napájení

Žádný

Funkce pro úsporu energie

Je-li pro položku [Úspora energ. LAN] nastavena možnost [Povolit],


zařízení se po dokončení přenosu FTP odhlásí od serveru FTP


a bezdrátová síť LAN je nastavena do stavu spánku.

Počet možných snímků

Bezdrátová síť LAN


1030 při normální teplotě (+23 °C/73 °F)


900 při nízké teplotě (0 °C/32 °F)


*Při použití plně nabitého zdroje LP-E19


*Podle podmínek asociace CIPA (Camera & Imaging Products Association) pro testování kapacity pro fotografování, při použití automatického přenosu snímků o velikosti přibližně 5 MB


*Při poklesu přenosové rychlosti bezdrátové sítě LAN a při nepřetržitém přenosu snímků přes bezdrátovou síť LAN může být přeneseno méně snímků


*Pokud zbývající úroveň nabití baterie klesne pod 19 %, nelze přenášet pořízené snímky ani je zálohovat na externí médium

FYZICKÉ ÚDAJE

Konstrukce těla

Slitina hořčíku a technické plasty

Barevné

Šedá

Rozměry (Š × V × H) v mm

Přibližně 24,7 × 57 × 34,1

Hmotnost (pouze tělo)

Přibližně 38 g

Provozní prostředí

0 až +45 °C, relativní vlhkost 85 % nebo méně

SOUVISEJÍCÍ PRODUKTY

Příslušenství

Úložné pouzdro, kryt portu

Prohlášení

Pokud není uvedeno jinak, jsou všechny údaje založeny na standardních testovacích metodách společnosti Canon.

Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny