Windows RT App

Bezdrátový tisk z mobilních zařízení

Canon Easy-PhotoPrint (Canon EPP) je bezplatná aplikace, která umožňuje snadný tisk fotografií ze smartphonů a tabletů s operačním systémem Windows RT na kompatibilních tiskárnách PIXMA* prostřednictvím místní bezdrátové sítě (Wi-Fi).

Aplikace Easy-PhotoPrint pro operační systém Windows RT

Funkce

  • Automatické vyhledávání kompatibilních tiskáren v síti Wi-Fi

  • Tisk fotografií z mobilních zařízení s operačním systémem Windows RT

  • Možnost tisku s okraji nebo bez okrajů

  • Snadný výběr z široké řady velikostí a typů papíru

  • Tisk jedné nebo více kopií vašich fotografií

  • Podpora souborů fotografií JPEG, BMP, GIF a PNG

Použití

Jednoduše si stáhněte aplikaci Canon EPP z webu Windows Obchod do vašeho mobilního zařízení Android a spusťte ji klepnutím na ikonu aplikace Canon EPP.

* Informace o kompatibilitě naleznete ve specifikacích produktu.

1. Spusťte aplikaci Canon EPP a klepnutím na možnost „Register Images“ (Registrovat snímky) přidejte snímky.

Tisk existující fotografie

1. Start the Canon EPP app and add the images by tapping the ‘Register Images’

2. Vyberte snímky uložené ve vašem zařízení, které chcete zaregistrovat do aplikace EPP a klepněte na možnost „Open“ (Otevřít).

2. Select the images stored on your device to be registered with EPP app and tap ‘Open’

3. Vyberte jeden nebo více snímků a klepněte na možnost „Print“ (Tisk).

3. Select one or multiple images and tap ‘Print’.

4. V novém okně potvrďte nastavení tisku a klepněte na tlačítko „Print“ (Tisk). Chcete-li najít nebo změnit tiskárnu, vyberte možnost „Search“ (Vyhledat).

4. Confirm print settings in the new window and tap ‘Print’.

5. Zobrazí se stránka s průběhem tisku.

5. A printing progress page will appear.

Za účelem snadného používání se orientace aplikace EPP na obrazovce otáčí automaticky s vaším smartphonem nebo tabletem.