Profesionální produkty

RDS (Required Disk Space)

Minulý technický článek otevřel téma softwarových pomocníků a návrhových systémů pro IP kamery. Další z praktických nástrojů, který zjednodušuje navrhování kamerových systémů k naprosté spokojenosti projektanta i zákazníka je utilita RDS – Required Disk Space. Provádí to, co lze podle názvu očekávat, přesně vypočítá potřebnou přenosovou a záznamovou kapacitu instalace. Zjišťuje objem dat generovaných danou kamerou v závislosti na nastavení a tak není třeba hádat potřebnou velikost disku, pokud zákazník požaduje například takových jedenáct a půl dne záznamu.

Po rozkliknutí detailu vybrané kamery ve webovém prohlížeči je možné spustit utilitu online nebo ji stáhnout na disk a používat i off-line. Je potřeba zvolit typu záznamu, zda bude použit Canon záznamový systém série RM nebo kompatibilní zařízení třetích stran.

Zdrojem očekávaných údajů je záložka Disk Space.

Po volbě typu kamery, popřípadě verze firmware, dává k výběru kontinuální záznam nebo spuštění na základě podnětů, typicky s využitím inteligentních funkcí kamery. Také formát video signálu - MJPEG nebo H.264 s variabilním nebo proměnným datovým tokem, jeho kvalitu, a předpoklad délky záznamu v hodinách a minutách, či volbu konkrétních dnů provedení záznamu. Zbývá upřesnit počet kamer s tímto nastavením, rozlišení obrazu a počet snímků a toť vše.

A jak číst výsledek? Okna v pravé části rozhraní informují o datovém toku. V případě údajů druhé kamery je patrné, že 100Mbit už nestačí a data nebudou kompletní. Hodnota níže sumarizuje celkový datový objem z dané kamery za zvolené období.

rds.jpg

Přehled ve spodní části je zajímavější ve své komplexní podobě. Zobrazuje přehledně, jaké nejmenší místo na discích je nutné pro požadovanou konfiguraci kamer a naopak – doplněním velikosti disku informuje o jeho výdrži a také datovém toku směrem k záznamovému zařízení.

Záložka Bandwith přehledně umožní simulaci kamer a datového toku z nich. Ihned po volbě typu kamery a požadovaných parametrů záznamu zobrazí výsledek.

Simulace dat obou nástrojů je možné samozřejmě uložit, exportovat nebo uložená data vyvolat a dále s nimi pracovat. Tento velmi silný nástroj umožňuje profesionálně a bez zbytečných nákladů simulovat datové toky kamer a tím svým zákazníkům předkládat profesionální a technicky zdatný návrh.

> RDS a další nástroje pro návrh systému