Upozornění

Informace o zabezpečení vašich síťových kamer před neoprávněným přístupem cizích osob

Týká se všech modelů kamer

Abyste zabránili neoprávněnému přístupu cizích osob k vašim síťovým kamerám, mějte na paměti následující:

  • Doporučujeme, abyste změnili původní heslo správce a abyste heslo měnili pravidelně.
  • V počátečním nastavení jsou povolena tato uživatelská přístupová oprávnění: [Privileged Camera Control/Oprávněné ovládání kamery], [Camera Control/Ovládání kamery], [Video Distribution/Distribuce videa], [Audio Distribution/Distribuce audia]. Pokud nechcete, aby tato oprávnění měli i uživatelé typu host, deaktivujte příslušná nastavení. 

Opatření proti blesku

Týká se všech modelů kamer

  • U těchto produktů hrozí zásah přímým bleskem, indukovaným bleskem, zpětným bleskem apod. Doporučujeme, abyste ještě před instalací kamer snížili riziko tím, že provedete opatření proti zásahu bleskem.

Pokyny pro výměnu náhradních dílů 

Týká se modelů kamer VB-Rxx PTZ

  • Následující náhradní díly jsou spotřební materiál a nevztahuje se na ně omezená záruka. Údaje o životnosti produktu uvedené v [ ] jsou orientační hodnoty pro otáčení dílu o 360° při 25+/-10° a mohou se lišit v závislosti na způsobu použití nebo instalačním prostředí.
1. Krokový motor[4 miliony otáček*]
2. Sběrný kroužek

[4 miliony otáček*]
*Jedna otáčka je 360°.
  • V případě potřeby výměny jiných dílů se obraťte na místní servis.
  • Garantovaná doba dodávky funkčních náhradních dílů je sedm let po skončení výroby.

Preventivní opatření proti opotřebení kopule

Týká se všech modelů venkovních pevných kopulových kamer VB-M64xVE a H65xVE

  • V průběhu let může u kopule používané pro tyto produkty dojít k mlžení (materiál kupole je opotřebený apod.).
  • Aby se snížila pravděpodobnost výskytu tohoto jevu, doporučujeme používat protisluneční kryt (prodává se samostatně).

Varování ohledně produktů „třídy A“ a elektromagnetického rušení

Týká se následujících produktů: VB-M741LE, VB-M740E, VB-R11VE, VB-R10VE, VB-M641VE, VB-M640VE

  • Tyto produkty „třídy A“ jsou určeny k použití v průmyslových nebo obchodních prostorách. V domácím prostředí mohou tyto produkty způsobit rušení rádiového signálu a uživatel je povinen provést potřebná opatření.