Profesionální produkty

Minimalizace nákladů na projekty

Minimalizace nákladů na projekty_Billboard

Široký zorný úhel

Široké zorné úhly umožňují sledování velkých prostor s použitím menšího počtu kamer. Optimální uspořádání vysoce kvalitních asférických prvků umožnilo nejen poskytnout snímači kamery více světla a dosáhnout jasnějšího, dobře prokresleného obrazu, ale také omezit klasický efekt rybího oka.

„Jedním z konstrukčních cílů společnosti Canon bylo zajistit, aby naše kamery měly co nejširší zorný úhel, který by umožnil omezit na minimum počet kamer nutných pro realizaci libovolného projektu nebo konkrétní instalace. Tak lze ušetřit náklady na instalaci, ale i šířku pásma a nároky na kapacitu úložiště.“

Vzdálené nastavení PTRZ pevných kopulových kamer Canon

Po instalaci a připojení k síti lze polohu a zorný úhel kamery elektronicky upravovat pomocí nástroje pro nastavení úhlu kamery. Intuitivní ovládací prvky pro natáčení, naklánění, otáčení, zoom a zaostření umožňují, aby konfiguraci kamery provedla na dálku jedna osoba, což šetří čas i peníze.

„PTRZ je unikátní schopnost pevných kopulových kamer Canon. Použití tohoto nástroje může integrátorovi v instalační fázi jakéhokoli projektu ušetřit čas i peníze.“

Vestavěná analytika

Inteligentní analýza scény může operátorům pomáhat rozpoznat poplachové situace. Je možné vybrat až 15 oblastí, ve kterých lze provádět analýzu pomocí detekce pohybujícího se objektu, opuštěného objektu, odstraněného objektu, neoprávněné manipulace s kamerou, procházení a narušení. Spojování událostí umožňuje logicky kombinovat videem aktivované poplachy a tím zajistit podmíněná spouštění poplachů. Doplnění o detekci hlasitosti a křiku zajišťuje ještě větší flexibilitu, a jakmile dojde k aktivaci alarmu, kamery zahájí nahrávání, odešlou snímky na vzdálený server nebo dokonce zašlou e-mailové upozornění.

„Všechny kamery Canon disponují řadou integrovaných analytických funkcí. Takovýto stupeň flexibility umožňuje všestrannější využití při instalaci v celé řadě projektů libovolného rozsahu nebo složitosti.“

Detekce narušení

Detekce opuštění

Detekce pohybu

Detekce odstranění

Detekce neoprávněné manipulace

Detekce procházení

Zvýšené zabezpečení

Zajištění integrity videodat při přenosu po síti má u špičkových zabezpečovacích aplikací zásadní význam. Propracované zabezpečovací protokoly IEEE 802.1X a IPSec poskytují možnost šifrování přenosů a ochrany jednotlivých paketů k zajištění důvěrnosti zachyceného videozáznamu.

Automatické sledování

Na rozdíl od obvyklých řešení automatické sledování společnosti Canon u kamer účinně kombinuje inteligentní detekci pohybujících se objektů s ovládáním PTZ kamery k udržení sledovaného objektu ve středu obrazovky. Motorické zoomování také umožňuje, aby byl objekt zobrazen ve stále stejné velikosti, bez ohledu na to, kam se pohybuje. Nastavení časového limitu a návratu na detekční pozice umožňuje kameře zachytit a sledovat cíl prakticky bez práce.

Rychlé, přesné a dobře ovladatelné

Špičkové mechanismy PTZ od společnosti Canon využívají našich nejnovějších inovací na poli konstrukce motorů a umožňují nabízet nejrychlejší a nejpřesnější kamery typu PTZ, jaké jsou v současné době na trhu k dispozici. Přesné krokové motory, souvislé otáčení v rozsahu 360⁰ s rychlostí 450⁰/s a se schopností automatického převrácení obrazu umožňují operátorům snadno sledovat potřebné objekty a situace, kdykoli se vyskytnou.

Správa šířky pásma (ADSR)

Technologie ADSR pro zmenšení velikosti dat podle oblasti (Area-specific Data Size Reduction) společnosti Canon efektivním způsobem řídí šířku pásma. Operátoři mají možnost podle potřeby definovat osm samostatných oblastí, kde je bezpodmínečně nutné využívat maximální kvalitu, a technologie ADSR pak použije vyšší úroveň komprese na zbývající méně důležité okolní oblasti. Takovýto pružný přístup pomáhá udržet šířku pásma pod kontrolou, ale přesto zajistit zachycení detailů v oblastech, kde je to nejvíce potřeba.

Záznam na kartu SD (Onvif profil G)

Možnost vyhledat a zobrazit záznam z paměťového média vloženého v kameře ještě více rozšiřuje flexibilitu pro jakékoli sledovací řešení.

Kompatibilita s komunikačním standardem ONVIF a profilem G umožňuje našim kompatibilním řešením VMS zajistit přístup a řízení této funkce a tím i širší možnosti jejího využívání.

Ochrana proti vlivům prostřední (NEMA250 typ 4X)

Kamery připravené na vnější použití, které nově vyhovují klasifikaci NEMA 4X, poskytují vynikající úroveň ochrany proti vlivům prostředí v pobřežních oblastech nebo korozivně působících chemických provozech.

Tyto robustní a odolné kamery také nabízí rozšířený rozsah provozních teplot (-50 ⁰C až +55 ⁰C) a dokáží zajistit spolehlivé spuštění při poklesu teplot až na -30 ⁰C.

Odolnost proti povětrnostním vlivům (IP66)

Tam, kde potřebujete ochranu před vniknutím cizích těles odpovídající krytí IP66, nabízí kamery připravené na vnější použití vysoký stupeň ochrany před prachem a vodou. Kamera je dostatečně chráněná i pro takové případy, jako je průtrž mračen nebo pracovník s tlakovou myčkou pracující v místě instalace.

Ochrana proti úmyslnému mechanickému poškození (IK10)

Certifikované kamery s krytím IK10 splňují požadavky evropské normy EN 62262 a nabízí vysoký stupeň ochrany před vnějšími nárazy. Polykarbonátové kopule, zasouvací mechanismy objektivu a odolná vnější pouzdra zaručují, že tyto kamery mají potenciál odolat útokům.