no business

Profesionální produkty

Řízené tiskové služby

Potíže s tiskem budou minulostí

Co je pro vás pouhým tiskem, je pro nás hledáním úspor

Co je pro vás pouhým tiskem, je pro nás hledáním úspor

Řízení vaší vlastní tiskové infrastruktury a tiskových procesů znamená nákladné a časově náročné odčerpávání prostředků.

Produkce dokumentů představuje typicky jeden z největších výdajů pro organizaci, náklady dosahují až 3 % příjmů. Navíc mnoho organizací nemá dostatek času, zaměstnanců nebo odborných znalostí pro účinné sledování či řízení svého tiskového prostředí.

Aktivním řízením a neustálou optimalizací tiskové infrastruktury a souvisejících firemních procesů prostřednictvím našeho řešení řízených tiskových služeb ušetříte peníze, zvýšíte efektivitu a zlepšíte produktivitu.

Tím, že se o všechno postarají naši odborníci, zdokonalíme vaši tiskovou infrastrukturu nyní i z dlouhodobého hlediska a odstraníme každodenní nepříjemné starosti související s tiskem dokumentů. Vy se tak můžete věnovat tomu, v čem jste nejlepší.

Proč řízené tiskové služby společnosti Canon?

  • Potřebujete získat přehled a kontrolu nad tiskovou infrastrukturou
  • Potřebujete co nejdříve dosáhnout dlouhodobých úspor
  • Chcete změnit tiskové návyky a snížit objem tisku
  • Potřebujete zaměřit svou pozornost na stěžejní záležitosti vaší firmy  • Potřebujete provést racionalizaci počtu dodavatelů a tiskového vybavení pomocí jediného řešení
  • Chcete zefektivnit pracovní postupy vytváření dokumentů a zvýšit produktivitu
  • Potřebujete zlepšit bezpečnost koncového tisku
  • Chcete snížit svůj dopad na životní prostředí

Správné řešení pro vaši firmu

Vyberte si náš základní balíček služeb Canon MPS připravený k okamžitému zavedení nebo spolupracujte s naším týmem specialistů pro služby MPS na návrhu řešení řízených tiskových služeb, které bude přizpůsobeno na míru a vyhoví i vašim nejsložitějším požadavkům.

Přizpůsobené řešení

Projekt služeb MPS pro případ, že máte složitější procesy nebo vyžadujete integraci do jedinečného prostředí IT.

Řešení připravené k okamžitému zavedení

Pro malé a středně velké firmy s pravidelnými potřebami řízení tisku.

Skryté náklady na tisk

Průzkum ukazuje, že každoroční výdaje průměrné organizace za tisk mohou dosahovat celých 10 800 € na zaměstnance* – ještě předtím, než přidáte náklady na použití externích tiskařských firem.

Mnoho organizací nemá představu o tom, kolik je tisk stojí nebo že viditelné náklady představují pouhých 20 % celkových nákladů. Z tohoto důvodu odborníci z odvětví často odkazují na „skryté náklady na tisk“. To je také důvod, proč má smysl zvažovat, zda máte nejlepší předpoklady řídit tyto neviditelné náklady a jak se můžete vyvarovat plýtvání časem a penězi.

Náklady na tisk

Viditelné pevné náklady – např. hardware, spotřební materiál a údržba
Podpora IT a infrastruktura – např. technická podpora, školení a sítě
Administrativa a nakupování – např. objednávání, fakturace a správa dodavatelů
Produkce dokumentů – např. čas a úsilí koncových uživatelů
Správa dokumentů – např. archivace, skladování a elektronická digitalizace

* Převzato z průzkumu uskutečněného společností ALL Associates Group, Inc 2012Co říkají naši zákazníci

Úspory, kterých se nám podařilo dosáhnout v rámci tiskové strategie, nám umožnily investovat do našich vzdělávacích programů v dalších oborech univerzity.

Colchester Institute,
Velká Británie

Došlo k významné racionalizaci počtu tiskáren. V důsledku toho se výdaje za inkoustové kazety snížily o 66 %, což překračuje stanovený cíl 50 %.

Rada správní oblasti Východní Lothian, Skotsko

Získali jsme v mnoha ohledech. Podstatně se snížily náklady související s tiskem, což má významný dopad na naše konečné výsledky.

Imagination, Velká Británie