Sledujte a snižujte náklady

Co je pro vás pouhým tiskem, je pro nás zajištěním řízených nákladů.

Vzhledem k dnešní nejisté ekonomické situaci nebylo sledování a snižování nákladů nikdy zásadnější, i když je současně nutné zajišťovat způsobilost vaší firmy pro daný záměr.

Ale když přijde na komunikaci prostřednictvím dokumentů a tisku, jen málo firem si uvědomuje, kolik je stojí, natož aby si uvědomily, jak mohou začít tyto náklady snižovat.

Univerzita Colchester Institute, která je jednou z největších univerzit v oblasti East Anglia (Velká Británie), se rozhodla s pomocí společnosti Canon maximalizovat efektivitu. Přijetím inovativních změn v tiskové infrastruktuře se jim podařilo snížit plýtvání a racionalizovat tiskové vybavení o 75 %.

Nejde jen o úspory

Pomocí řízených tiskových služeb společnosti Canon můžete změnit tiskové návyky, zvýšit zabezpečení dokumentů a zmenšit svou „uhlíkovou stopu“.

„Úspory, kterých se nám podařilo dosáhnout v rámci tiskové strategie, nám umožnily investovat do našich vzdělávacích programů v dalších oborech univerzity.“

Colchester Institute,
Velká Británie

Poslechněte si názory našich zákazníků