Základní balíček služeb MPS

Naše řešení služeb MPS připravené k zavedení

Společnost Canon čerpá z odborných znalostí v oblasti zpracování obrazu nabytých během 40 let a ze zkušeností získaných spoluprací s velkými nadnárodními společnostmi a nabízí základní balíček služeb MPS, komplexní sadu služeb ve formě balíčku pro malé a středně velké firmy, která změní způsob tiskových prací ve vaší organizaci.

Základní balíček služeb MPS začíná důkladným posouzením vaší současné situace, které nám pomůže získat určitý přehled o tom, co a jak tisknete. Na základě toho odhalíme jakékoli oblasti nevyřešeného plýtvání, zracionalizujeme počet zařízení a dodavatelů, s nimiž musíte jednat, a pomůžeme sledovat a změnit tiskové návyky. Zároveň učiníme tisk bezpečnější, udržitelnější a bezproblémovější pro uživatele stejně jako pro oddělení IT.

Sledováním a řízením vaší tiskové infrastruktury a odstraněním opakujících se každodenních aktivit základní balíček služeb MPS odebere veškeré nepříjemné starosti s tiskem a učiní z nich naši zodpovědnost, čímž vám ušetří čas a peníze.

Základní balíček služeb MPS bude:

  • Sledovat a řídit všechna zařízení, na která se vztahuje vaše smlouva

  • Poskytovat automatizované odečítání hodnot počitadel, takže je nebudete muset provádět

  • Poskytovat jediné místo pro kontakt se společností Canon pro vaše tiskové potřeby

  • Podle potřeby aktualizovat firmware a ovladače tiskáren, takže získáte nejnovější technologii

  • Sledovat vaše prostředky a oznamovat úrovně jejich využívání pro poskytování zpráv o řízení

„Služby MPS se vypořádají se všemi našimi tiskovými potřebami pod jednou střechou, přičemž řídí náklady, zvyšují efektivitu a uvolňují zaměstnance, aby mohli dělat to, v čem jsou nejlepší.“

Imagination, Velká Británie

„Před učiněním jakýchkoli doporučení společnost Canon pracovala usilovně na tom, aby se řádně seznámila s naší organizací a porozuměla tomu, co je potřebné zlepšit a jak to nejlépe udělat.“

Armstrong Watson, Velká Británie

Náš přístup

Získejte výhodu rychlejších tiskových procesů, efektivnějších pracovních postupů a nižších výdajů v pěti krocích.

  • Canon
  • Základní balíček služeb MPS