Sledujte a snižujte náklady

Co je pro vás pouhým tiskem, je pro nás zajištěním řízených nákladů.

Vzhledem k dnešní nejisté ekonomické situaci nebylo řízení a snižování nákladů nikdy zásadnější, i když je současně nutné zajišťovat způsobilost vaší firmy pro daný záměr.

Ale když přijde na komunikaci prostřednictvím dokumentů a tisku, jen málo firem si uvědomuje, kolik je stojí, natož aby si uvědomily, jak mohou začít tyto náklady snižovat.

Společnost Imagination se rozhodla maximalizovat efektivitu s pomocí společnosti Canon. Přijetím inovativních změn v tiskové infrastruktuře se jí podařilo omezit plýtvání a racionalizovat tiskové vybavení o dvě třetiny.

Nejde jen o úspory

Pomocí základního balíčku služeb Canon MPS můžete změnit tiskové návyky, zvýšit zabezpečení dokumentů a zmenšit svou „uhlíkovou stopu“.

„Získali jsme v mnoha ohledech. Podstatně se snížily náklady související s tiskem, což má významný dopad na naše konečné výsledky. Máme daleko méně zařízení, která jsou však flexibilnější a odolnější, a máme správné stroje na správných místech.“

Imagination, Velká Británie

Poslechněte si názory našich zákazníků