Profesionální produkty

Optimalizujte front-endové podnikové procesy prostřednictvím zpracování obrazu

Optimalizujte front-endové podnikové procesy prostřednictvím zpracování obrazu

Mnoho podnikových procesů sdílí stejné přední rozhraní (front-end), které se zaměřuje na příjem, digitalizaci a počáteční zpracování fyzických dokumentů pro jejich zařazení do elektronických workflow. Většina organizací si uvědomuje výhody elektronických workflow pro řízení a správu, nicméně se stále spoléhají na celou řadu různých vstupů založených na papírových dokumentech. Skutečnou výzvou je zde otázka, jak dosáhnout úspor a zvýšení produktivity práce a procesů založených na papírových dokumentech, které váží interní prostředky. Typickým příkladem je zpracování příchozích faktur.

Zavedením zpracování obrazu do podnikových procesů a automatizací workflow mohou organizace optimalizovat procesní cykly a současně zaručit vysokou efektivitu i míru kontroly. Canon Business Services využívají manuálních i automatizovaných systémů k efektivnímu a přesnému zachycení i zpracování důležitých papírových dokumentů a jejich konverzi do formátu a umístění, které nejlépe vyhovují požadavkům podniku. Digitalizujeme transakční dokumenty tak, jak je klienti přijímají, indexujeme je a kódujeme, zařazujeme do workflow, abychom usnadnili jejich ukládání, vyhledávání a správu. Metodologie Six Sigma, školení personálu a monitorování zajišťují vysokou kvalitu. Náš smíšený globální model poskytování služeb kombinuje využití personálu u zákazníka, naše podniková zpracovatelská centra v ČR i vzdálené zahraniční provozy tak, aby klienti mohli pohotově reagovat na změny.