Profesionální produkty

Využijte výhod pokročilých technologií ke zvýšení efektivity a produktivity

Využijte výhod pokročilých technologií ke zvýšení efektivity a produktivity

Technologie se neustále vyvíjejí a dostupné možnosti mohou být nad síly mnoha organizací. Řešení jako např. elektronický oběh dokumentů a automatické sledování představují potenciál pro další optimalizaci provozů, snižování nákladů a zvyšování zúčtovatelnosti.

Digitalizace příchozí korespondence

Kombinuje tradiční služby správy pošty s konverzí příchozí, skenovatelné fyzické pošty do digitální podoby na podatelně. Digitální obrazy a metadata jsou následně odesílány do podnikového digitálního informačního systému nebo námi provozovaného DMS, zatímco adresátovi je elektronicky doručen odkaz na tyto soubory. Tato služba představuje významné výhody včetně možnosti rychle a bezpečně doručovat důležité informace mobilním a vzdáleným pracovníkům, kteří se mohou k podnikové poště připojovat z mobilních zařízení a notebooků. Mezi další výhody patří snižování objemů nevyžádané pošty, zvyšování schopnosti sledovat doručování pošty a lepší plnění cílů v oblasti udržitelnosti díky nižší spotřebě papíru.

Canon Business Services si uvědomuje, že organizace mají různé zásady ohledně ochrany soukromí a otevírání pošty, takže naše poštovní řešení nabízí různé úrovně služby za účelem zvýšení flexibility pro klienta. Jednou z možností je konverze veškeré příchozí skenovatelné pošty a její předání do digitálních workflow. Jinou možností je umožnit zaměstnancům určit, kterou poštu má poštovní centrála naskenovat a předat do workflow. Třetí přístup umožňuje zaměstnancům přijímat digitální obrazy doručené pošty a určovat, které z nich má poštovní centrála doručit a které zlikvidovat.