Profesionální produkty

Tisková řešení pro kvalitní tisk, produktivitu a nákladovou efektivitu

Optimalizujte front-endové podnikové procesy prostřednictvím zpracování obrazu

Tištěné materiály organizace významně působí na zákazníky, partnery, akcionáře a další významné subjekty. A to je důvod, proč kvalitní tisk a jeho produktivita i nákladová efektivita hrají významnou roli v současném kritickém a složitém obchodním prostředí. 

Problémy s výběrem, oceněním, nákupem, instalací, provozem, údržbou a správou odpovídající skladby hardwaru a softwaru, která by splňovala všechny požadavky, mohou zaměstnat mnoho vlastního personálu organizace. Outsourcing kancelářských tiskových služeb může představovat nákladově efektivní odlehčení zátěže a zvýšení celkové provozní efektivity a kvality služeb. Díky využití služeb specialistů se pak můžete více zaměřit na své klíčové kompetence a získat přístup k pokročilejším technologiím.

Canon Business Services poskytují kompletní sortiment řešení řízeného tisku, která pomáhají podnikům řešit výše uvedené problémy včetně produkce, kopírování, kompletace a vazby profesionálních prezentací a materiálů, tisku a distribuce velkých objemů faktur i pečlivé správy celého strojového parku tiskáren a síťových multifunkčních zařízení bez ohledu na značku nebo poskytovatele služeb.

Naše profesionální tiskové služby vede zkušený tým náležitě kvalifikovaných expertů, kteří jsou dobře obeznámeni s osvědčenými postupy odvětví. Tento tým vyhodnotí potřeby klienta a poskytne optimalizované tiskové řešení přímo reagující na jeho specifické požadavky. Naše metodologie Six Sigma pro řízení kvality a interně vyvinutá softwarová řešení zajistí, že splníme i překonáme důležité podnikové cíle našich klientů.