Profesionální produkty

Vaše podnikání

Outsourcing a poradenské služby

Podpora efektivity obchodních procesů

Služby outsourcingu pro obchodní procesy

Spravujte, řiďte a optimalizujte vaše obchodní procesy

Služby pro digitální procesy

Úplné procesní řízení nákladů a vynikající zpracování vašich primárních a sekundárních obchodních procesů

Pracujte mnohem rychleji a snižte riziko chyby zásluhou digitálních pracovních postupů vytváření dokumentů

Jakmile naši poradci pro správu získají hlubší povědomí o vašem trhu a zákaznících, mohou porovnat, jak vaše firma funguje na procesní úrovni. Služby společnosti Canon pro firmy vám mohou díky zkušenostem v mnoha různých odvětvích, znalostem nejnovějších postupů reengineeringu procesů zpracování dokumentů a znalosti technologie zpracování obrazu pomoci změnit vaše postupy pro správu informací a dokumentů.

Přebíráme, optimalizujeme, řídíme a skutečně měníme vaše podnikání, a to prostřednictvím nabídky služeb v rozsahu od základních a e-mailových služeb až po zajištění přímých marketingových kampaní a zadávání klíčových digitálních procesů a procesů tvorby dokumentů naší společnosti.

Přeměna procesů tvorby dokumentů – fyzických nebo digitálních

Stávající procesy týkající se informací a tvorby dokumentů mohou být často manuální a náročné na počet zaměstnanců. Služby společnosti Canon pro firmy přinesou nový provozní přístup založený na efektivním modelu řízení, který je zaměřený na zlepšení úrovní výstupu. Optimalizujeme a měníme vaše procesy, abyste si již nemuseli dělat starosti o vaše dokumenty ve fyzické nebo digitální podobě.

Obchodní data, informace a dokumenty jsou klíčové pro finanční a strategické rozhodování. Jsou nepostradatelnými aktivy, která hrají zásadní roli v úspěšném denním provozu podniku. Avšak kvůli mnoha systémům dokumentačního oddělení a častým ručním procesům pro převádění souborů do správného formátu může být udržení kroku s konkurencí velkou výzvou. Společnost Canon vám může díky nejnovějším poznatkům o trhu, osvědčené technologii a zkušenostem pomoci pracovat efektivněji a snížit riziko chyby, a to prostřednictvím digitálních služeb, jako jsou elektronické účtování, elektronická fakturace a digitální emailové služby.

Další informace