Profesionální produkty

Rychlá cesta ke zvýšení výkonosti v oblasti zpracování dokumentů

Využijte výhod pokročilých technologií ke zvýšení efektivity a produktivity

AP služba Canon Business Services (CBS) byla navržena tak, abyste mohli v maximální možné míře začít využívat výhod EDI (Electronic data interchange – elektronická výměna dat). Naše trojvrstvá strategie byla navržena tak, aby šetřila čas, zvyšovala produktivitu a snižovala náklady.

1. Centralizujte a digitalizujte.

Sloučíme příjem všech vašich dokumentů – papírových, faxových, digitálních – do jediného místa, kde proběhne jejich konverze do digitální podoby, a to v jediném workflow. 

Výhody: 

 • Čas celého životního cyklu se významně zkrátí a současně se zvýší objem dokumentů, které budou včas zpracovány. Celý proces začíná do několika hodin od přijetí dokumentu.
 • Manuální zadávání dat je nahrazeno inteligentním zachytáváním informací s využitím OCR (optické rozpoznávání znaků)
 • Data z dokumentů a nasnímané obrazy jsou předávány do ERP, workflow a úložiště obrazových souborů

2. Automatizujte.

S použitím naší automatizované platformy nejprve porovnáme digitalizovaný dokument s vašimi kmenovými soubory a provedeme její ověření. Hledáme duplicity, schváleného dodavatele, číslo objednávky, částky apod. Neplatné dokumenty jsou odmítnuty a vráceny odesílateli. Platné jsou přijaty k dalšímu zpracování. Během zpracování jsou použita podniková pravidla ke schválení dokumentu a řešení nesouladů. Naši platformu integrujeme s eInvoice a P2P řešeními, čímž vytváříme jediný proces pro všechny faktury.

Výhody: 

 • Zvýšení kapacity, např. z 1000 faktur na FTE zátěž měsíčně na 10 000 i více
 • Méně práce, protože jsou zpracovány pouze platné dokumenty
 • Méně chyb a lepší zajištění shody, protože standardní procesy jsou založeny na podnikových pravidlech
 • Mnohem kratší doba schvalování, protože podniková pravidla vytrvale stimulují a eskalují celý proces
 • Podpora včasného placení faktur a optimalizace slev

3. Využijte naší efektivity.

Vaše dokumenty dorazí do našich středisek poštou, faxem nebo digitálně. Využijeme naši zpracovatelskou platformu a personál v ČR ke konverzi a zpracování faktur a poskytování podpůrných AP služeb včetně správy dodavatelů, analýz, zajištění shody, výkaznictví apod.

Výhody: 

 • Žádné investice do technologií, personálu nebo budov
 • Nižší nákladová základna
 • Flexibilní a pohotové poskytování služeb – u zákazníka, externě, do zahraničí