Profesionální produkty

Zpracování faktur

Mějte své faktury pod kontrolou

Služba Canon Business Services (CBS) Zpracování faktur je škálovatelná a může být zaváděna postupně krok za krokem tak, aby přinesla nejvyšší přidanou hodnotu a úspory do Vašich procesů zpracování účetních dokladů.

Optimalizujte front-endové podnikové procesy prostřednictvím zpracování obrazu

Příjem faktur centralizuje příjem papírových dokumentů a může nahradit podatelnu, skenování a konverzi papírových i digitálních faktur na data pro ERP. Manuální zadávání dat je nahrazeno inteligentním zachytáváním informací s následnou validací dle dohodnutých kritérií, což může snížit náklady na zpracování o více než polovinu. Jednotlivé obrazy jsou indexovány, aby je bylo možné lépe vyhledávat a propojit s ERP. Papírové faktury do workflow ve Vaší organizaci vůbec nevstupují.

Optimalizujte front-endové podnikové procesy prostřednictvím zpracování obrazu

Zpracování faktur ověřuje faktury a dokončuje schvalovací proces – existuje nebo neexistuje objednávka. Automatizované workflow založené na podnikových pravidlech páruje faktury s daty v kmenových souborech jako ERP, správa dodavatelů, systém objednávek, placené faktury apod. Výstupem je platné zanesení faktury do ERP. Neplatné faktury jsou vráceny dodavateli. Schválení je dokončeno prostřednictvím příslušných pracovníků. Čas na schválení může být zkrácen z několika týdnů na dny.

Optimalizujte front-endové podnikové procesy prostřednictvím zpracování obrazu

Služby Uhrazení faktury zahrnují jak platbu elektronickou, tak úhradu šekem/složenkou. Personál CBS zkontroluje soubory plateb a předloží klientovi konečnou verzi. Pro klienty s velkým množstvím zákazníků můžeme provozovat platební bránu pro úhradu platebními kartami.

 

Mezi podpůrné patří správa dodavatelů a provoz help desku pro dotazy, vyrovnání a analýzy, výkaznictví, zásady udržování, postupy a interní kontrolní mechanismy, administrativní programy, jako např. P-Card, zajištění shody s legislativou pro ČR a EU, a pravidelné operace ke konci měsíce a konci roku, jako např. souhrny a daňová přiznání.