Případové studie

Na tomto místě umožňujeme promluvit našim zákazníkům. Naši zákazníci vysvětlují výhody, které získali spoluprací se společností Canon, od vytváření nových toků příjmů pro firmy zabývající se grafikou po snížení nákladů souvisejících s tiskem na úřadech místní správy.

Sledujte a přečtěte si níže uvedené příběhy našich zákazníků a zjistíte, jak řešení společnosti Canon pomohla vyřešit výzvy konkrétních firem.

Všechny případové studie

ABC- Hero1

ABC Imaging

"Díky pracovním postupům Océ PRISMA a technologii Canon imagePRESS jsme o 50 % zvýšili výrobní kapacity a o 30 % snížili náklady. Výsledkem bylo zjednodušení provozu a zvýšení zisku."

Ray Hawkins, výkonný ředitel

Přečtěte si celý příběh

Alfa Laval

"Tiskové oddělení je teď považováno za ziskové a tiskové úlohy jsou cenově výhodnější než u externích dodavatelů."

Jørgen Beck-Jørgensen, manažer produkčního tisku

Přečtěte si celý příběh

DWF-logo.jpg
AH-Hero1

Antonius Hypercare

"Instalace síťových bezpečnostních kamer Canon byla skvělým rozhodnutím. Jejich vysoká kvalita má kladný vliv na naši každodenní práci. Výsledky se dostavily okamžitě."

René Groot, generální ředitel

Přečtěte si celý příběh

Společnost Armstrong Watson

"Před učiněním jakýchkoli doporučení společnost Canon pracovala usilovně na tom, aby se řádně seznámila s naší organizací a porozuměla tomu, co je potřebné zlepšit a jak to nejlépe udělat. Porozumění firmám našich klientů je filozofií, kterou sami silně podporujeme, takže jsme si byli naprosto jistí, že společnost Canon je partnerem pro nás."

David Clarkson, obchodní ředitel

Přečtěte si celý příběh

DWF-logo.jpg

Barry Callebaut

"Společnost Canon nám pomohla přijmout globální přístup k tisku. Jediným řešením pomohla společnost Canon transformovat naši společnost v celosvětovém měřítku."

Přečtěte si celý příběh

Beiersdorf

"Toto řešení nejen šetří čas, ale zcela změnilo způsob, jakým pracujeme."

Papanikolaou Zina, marketing

Přečtěte si celý příběh

DWF-logo.jpg

BD&H

"Když jsme prozkoumali možnosti nabízené různými výrobci, ukázalo se, že zařízení Océ by nám byla schopna nabídnout nejlepší produkční rychlost a kvalitu obrazu za konkurenceschopnou cenu. Zásluhou technické podpory ze strany společnosti Canon, zkombinované s nejmodernější technologií Océ, jsme nyní tvůrčí silou, s kterou se musí počítat."

James Fox, ředitel

Přečtěte si celý příběh

BM Druck

"Nechali jsme si předložit nabídky mnoha dodavatelů, ale těžko jsme mohli vybrat někoho jiného než společnost Canon. Naše vztahy jsou už dlouho plné vzájemného porozumění."

Rene Cassis, výkonný ředitel

Přečtěte si celý příběh

DWF-logo.jpg
borealis

Borealis AG

"Naším cílem bylo dosáhnout plynulého přechodu ke standardizovanému tiskovému prostředí, které zároveň plně funguje v síti. Naší hlavní motivací bylo nabídnout uživatelům centralizovanější podporu a také ušetřit v oblasti údržby a podpory."

Jacky Cillen, vedoucí týmu informačních technologií a systémů

Přečtěte si celý příběh

Britská knihovna

"Síťové kamery Canon nás svou kvalitou ohromily natolik, že jsme se rozhodli jejich počet rozšířit na 400."

Bhanu Goud, správce bezpečnostních systémů

Přečtěte si celý příběh

British-image1
DWF-logo.jpg

Cavelti

"Společnost Canon analyzovala všechny aspekty naší firmy a nabídla řešení, jak zlepšit náš vícekanálový přístup."

Marcel Bieri, vedoucí oddělení předběžné přípravy a digitálních médií

Přečtěte si celý příběh

Clive Booth

"Ten pocit, když držíte výtisk v ruce, je nenahraditelný. Pokud si koupíte umělecké dílo, bude obvykle na plátně. Stejné je to s fotografií. Když si ji kupujete, chcete ji koupit na papíře, nekupujete ji na monitoru, protože po vytištění na papír ji můžete držet v ruce, a na tom je něco výjimečného. To je hlavní důvod, proč mám tiskárnu."

Clive Booth

Přečtěte si celý příběh

Colchester Institute

"Skutečně se nám líbil přístup řízených tiskových služeb, který doporučila společnost Canon, stejně jako profesionalita nabídnutého projektového týmu společnosti Canon a to, jak úzce měli jeho členové v úmyslu spolupracovat s naším vlastním projektovým týmem."

Gary Horne, viceprezident pro finance a provoz

Přečtěte si celý příběh

Společnost Copy General

Jan Ziebiker, výrobní technolog společnosti Copy General

Přečtěte si celý příběh

Společnost CS Steel

Tomáš Perutka, Ředitel CS STEEL, a. s.

Přečtěte si celý příběh

DB Schenker

Ján Lipták, finanční ředitel DB Schenker Česká republika

Přečtěte si celý příběh

ABC- Hero1

Documenteam

"Tisk v menších nákladech při použití ofsetového tisku zkrátka nemůže být ekonomicky výhodný. Tisk v některých nákladech může být při tisku v systému využívajícím tonerovou technologii zároveň příliš nákladný."

Thorsten Bischof

Přečtěte si celý příběh

Druck and Medien

"Naším hlavním cílem je co nejlépe plnit požadavky zákazníků. Tomuto cíli bychom obětovali cokoli. Jsme přesvědčení, že digitální inkoustový tisk nám i do budoucna umožní přicházet na trh stále s něčím novým. Společnost Canon nám od samého začátku byla skvělým partnerem při rozhodování ohledně naší budoucí strategie a při implementaci správných řešení. Se společností Canon po boku jsme připraveni na budoucnost."

Markus Stricker

Přečtěte si celý příběh

DM-hero1.jpg
DWF-logo.jpg

DWF

"Společnost Canon si vyhradila dostatek času na to, aby pochopila jedinečné potřeby a vize našeho podniku a pomohla najít oblasti, kde nám technologie umožní pracovat prozíravěji."

Janice Moores, manažerka zásobování a poskytování služeb

Přečtěte si celý příběh

Rada správní oblasti Východní Lothian

"Měli jsme hrubou představu, kudy se chceme ubírat, ale nevěděli jsme přesně jak toho dosáhnout. Takže zkušenosti společnosti Canon se zaváděním řady různých řešení pro jiné klienty nám opravdu pomohly dospět ke správnému řešení."

Julie Caughey, finanční manažerka

Přečtěte si celý příběh

EH Booth & Co Ltd

"V důsledku naší zásady spolupracovat tam, kde je to možné, s místními dodavateli, mají faktury, které zasílají do našich obchodů, různý rozsah a formát, od ručně psaných faktur po vícestránkové, od papírových faktur po elektronické. Nový systém pro zpracování faktur poskytuje společnosti Booth větší množství funkcí, pokud jde o zpracování faktur, a více informací o fakturách, které se pohybují ve firmě."

Steve Sumner, finanční kontrolor

Přečtěte si celý příběh

Elwe

"Se zařízením Arizona 660XT už nemusíme hledat kompromis mezi kvalitou a rychlostí. Můžeme vytvářet menší objemy prodejních materiálů za konkurenceschopné ceny."

Kirsten van Brummen, Elwe Special Promotions

Přečtěte si celý příběh

Sarab-LOGO.jpg
DWF-logo.jpg

Rada městského obvodu Enfield

"Ve spolupráci se společností Canon jsme podnikli důležité kroky na cestě k zabezpečení stávající pozice a budoucího růstu oddělení tisku."

Přečtěte si celý příběh

Společnost Eureco-Pharma BV

"Až do loňského roku jsem byl s nevýhodami externího tisku příbalových letáků smířený a po dalších možnostech jsem nepátral. Pak jsem si však promluvil s lidmi ze společnosti Canon a začal jsem chápat možné výhody."

Jan de Kreij, generální ředitel a vlastník

Přečtěte si celý příběh

DWF-logo.jpg

Evercore

"Jako poradenská společnost v oblasti investic velice dbáme na integritu své značky, která svou dokonalostí musí budit sebedůvěru uvnitř společnosti i navenek. A společnost Canon má na udržení této integrity lví podíl."

Vanessa O’Reilly, marketingová ředitelka

Přečtěte si celý příběh

Eyes on Media

"Kvalita tiskového obrazu a možnosti použití zařízení Arizona značně zkvalitnily naši službu tisku fotografií a pomohly nám získat nové obchody. Byli jsme velmi potěšeni, že se na nás obrátila organizace World Press Photo, kterou jsme mnoho let obdivovali. Věděli jsme, že s podporou společnosti Canon a zařízení Arizona, bychom mohli náročné zadání zvládnout."

Martin Minoli, majitel firmy

Přečtěte si celý příběh

Falquon

"Společnost Canon nám poskytuje obrovskou podporu, abychom plně využili sadu pracovních postupů ONYX pro pokročilou správu barev. Jedná se o aspekt pracovního postupu, který je pro nás stěžejní, a konzistence výstupu z tiskárny Océ Arizona je nyní výjimečná."

Martin Prager, ředitel společnosti Falquon

Přečtěte si celý příběh

FC Dordrecht

"Potřebovali jsme natáčet vysoce kvalitní obraz v každé situaci, zvláště v nedostatečně osvětlených částech stadionu. Nemohli jsme jinak, než vyměnit analogovou technologii za digitální."

Jacques de Zeeuw, šéf ostrahy

Přečtěte si celý příběh

FC-hero1

Společnost Formara

"Společnost Canon od samého začátku se společností Formara úzce spolupracovala. Podporovala nás při určení správného řešení, které by vyhovělo našim potřebám, poté nám poskytla komplexní přehled o způsobu začlenění řešení a přínosu pro naši firmu a nakonec zajistila instalaci a zaškolení, které přispělo k hladkému přechodu a zvýšilo produktivitu."

Freddie Kienzler, generální ředitel

Přečtěte si celý příběh

Akademie Francise Combeho

"Společnost Canon byla jediným dodavatelem, který se skutečně zajímal o naše potřeby a který jasně vytyčil opatření nezbytná k uvedení naší dlouhodobé vize do praxe."

Chris Turton, e-manažer

Přečtěte si celý příběh

DWF-logo.jpg
FT-hero1

FT Solutions

"Investice do těchto špičkových digitálních tiskových systémů byla nezbytným předpokladem našeho budoucího úspěchu. Už nyní tak můžeme říct, že tato řešení přinesla nám i našim zákazníkům vyšší kvalitu, větší flexibilitu a další skvělé výhody."

Tom Gurd, generální ředitel

Přečtěte si celý příběh

Gary Knight

"Tuto tiskárnu vlastním nyní šest let a v žádném ohledu neuvažuji o zakoupení čehokoli jiného. Zvládne skutečně všechno, co potřebuji a co bych kdy mohl potřebovat, a provede to navíc opravdu dobře a opravdu konzistentně. Jsem jí nadšený, je to mé oblíbené zařízení."

Gary Knight

Přečtěte si celý příběh

Společnost GEV

"Chtěl jsem něco robustního, se snadnou obsluhou a možností přizpůsobení našim potřebám. Existuje mnoho dobře navržených řešení, ale malým firmám, jako je ta moje se sedmi zaměstnanci, by se některá řešení správy dokumentů nikdy nezaplatila."

Friedrich Staller, generální ředitel

Přečtěte si celý příběh

Rada okresu Hertsmere

"Společnost Canon potvrdila své odhodlání pomoci nám s dlouhodobou strategií. Její pracovníci nám podrobně vysvětlili, jak nám digitální tisk pomůže pracovat rychle, flexibilně a efektivně a jak si udržet vysoký standard, který se od rady očekává."

Mark Roberts

Přečtěte si celý příběh

DWF-logo.jpg

hs Druck

"V rámci programu Essential Business Builder nám společnost Canon poskytla školení týkající se personalizace tisku přímo zde v našich prostorách. Jejich odborné poradenství celému našemu týmu opravdu pomohlo pochopit potenciál daných technologií a dodalo nám sebedůvěru při práci i nabízení služeb zákazníkům."

Helmut Hörmanseder, zakládající společník

Přečtěte si celý příběh

Společnost Imagination

"Získali jsme v mnoha ohledech. Podstatně se snížily náklady související s tiskem, což má významný dopad na naše konečné výsledky. Máme daleko méně zařízení, která jsou však flexibilnější a odolnější, a máme správné stroje na správných místech. Nyní můžeme přesně vyúčtovat náklady na tisk a také dodávat trvale vysoce kvalitní barvy našim klientům."

Sue Chick, projektová manažerka

Přečtěte si celý příběh

ipack-logo

I-Pack

"Na konci roku 2015 chceme dosáhnout 25% růstu objemu zakázek a v roce 2016 k tomu přihodit ještě dalších 15 % Díky podpoře a technologiím od společnosti Canon jsme na dobré cestě dosáhnout svých obchodních cílů."

Atle Andreassen, zakladatel

Přečtěte si celý příběh

Jetsign

"Díky spolupráci se společností Canon se nám podařilo vybudovat relativně rychle rostoucí oddělení produkce reklamních cedulí."

Adrie Hoogeveen, ředitel společnosti

Přečtěte si celý příběh

Sarab-LOGO.jpg
DWF-logo.jpg

Kahle

"I když je technologická stránka věci samozřejmě důležitá, není to jediný důvod, proč jsem si vybral společnost Canon. Rozhodujícím faktorem byl balík služeb, včetně poprodejní údržby, školení a podpory, které jsme získali spolu se zařízeními. Na základě našich předchozích zkušeností jsem věděl, že pracovníci společnosti Canon s námi budou spolupracovat a zajistí, aby zavedené tiskové řešení změnilo naše podnikání."

Dan Batek, technologie a finance, KAHLE

Přečtěte si celý příběh

Keplerova univerzita

"Ve spolupráci se společností Canon jsme nalezli takové řešení, které studentům zpříjemní studium co nejjednodušším způsobem."

Alexander Freischlager, hlavní provozní ředitel

Přečtěte si celý příběh

kepler-logo
KP-Hero1

KnowledgePoint

"Přístup společnosti Canon nám pomohl zvládnout obchodní výzvy v souladu s našimi interními postupy a toho si moc ceníme. Toto partnerství je klíčem k jakýmkoli budoucím investicím, které budeme chtít uskutečnit. Dosavadní spolupráce se společností Canon byla příkladná a hodláme v ní pokračovat i v budoucnu."

Andre Philpot, provozní ředitel

Přečtěte si celý příběh

Kyas Photography

"Tiskárna imagePROGRAF podporuje růst studia. Dostáváme lepší a větší zakázky, a co je ještě důležitější, projekty, pro které jsme skutečně nadšení. Ve volném čase, který nám tahle tiskárna poskytla, se nyní můžeme zaměřit na přizpůsobená portfolia projektů jednotlivých klientů a optimálně se jim věnovat s náležitou péčí, abychom vytvořili, opravili a vylepšili naše fotografie, takže jsou nakonec naprosto dokonalé."

Jörg Kyas, Kyas Photography

Přečtěte si celý příběh

Newham, samosprávný městský obvod Londýna

"Dálková diagnostika a údržba je v oblasti IT běžná a my jsme věřili, že podobný přístup by mohl poskytnout významné výhody pro naše tiskové operace. Kromě toho jsme také věděli, že bychom pak mohli lépe porozumět trendům v našem využívání tisku, což by nám pomohlo formovat naši budoucí tiskovou strategii."

Gary Sussex, manažer služeb ICT

Přečtěte si celý příběh

Rada města Leedsu

"Naší prioritou bylo implementovat chytré řešení, které by radě ušetřilo peníze i čas."

Kirsty McCarthy, správce řízených tiskových služeb

Přečtěte si celý příběh

DWF-logo.jpg
DWF-logo.jpg

LO Media

"Když poznatky získané od společnosti Canon a na samostatném školení uvedeme do praxe, skýtá se před námi možnost nabízet vysoce kvalitní digitální služby. Nové znalosti nás rovněž naučily naslouchat svým vizím a přemýšlet více strategicky."

Lars Langbo, manažer produkce

Přečtěte si celý příběh

Společnost LINET

Vlastimil Jahoda, vedoucí technologie ve společnosti LINET

Přečtěte si celý příběh

DWF-logo.jpg

Mailing Andalucia

"Investice do černobílé produkční tiskárny Canon imagePRESS 1135 a vysokokapacitních odkládacích zásobníků se okamžitě odrazila na naší produktivitě."

Daniel Sánchez, ředitel

Přečtěte si celý příběh

Marne Drukkers

"Ruční kompletování velkoformátových plakátů je časově i finančně velmi náročné. Proto jsme se rozhodli porozhlédnout se po lepším řešení."

Guus Sligter, ředitel společnosti

Přečtěte si celý příběh

Parr-Hero1

Martin Parr

"Ať už pracujeme v našem londýnském studiu nebo na vernisážích po celém světě, můžeme díky podpoře společnosti Canon vdechnout Martinovým fotografiím život. Výsledné snímky jsou pak velice poutavé a odolají zubu času."

Louis Little, manažer produkčního tisku

Přečtěte si celý příběh

Maya Vik

"Velká část našeho úspěchu spočívá v úžasné úrovni profesionality a podpory poskytovaných společností Canon. Produkční kvalita veškerých zdrojů dodaných společností Canon byla opravdu vysoká. Mít partnera, který dokáže pokrýt všechny naše potřeby ohledně médií pro tento projekt využívající společně různá média, bylo prostě úžasné."

Pål Laukli, profesionální fotograf

Přečtěte si celý příběh

Společnost METROPROJEKT Praha a.s.

David Krása, generální ředitel METROPROJEKT Praha, a. s.

Přečtěte si celý příběh

Nama d.d. Lublaň

"S naším novým sledovacím systémem jsme nadmíru spokojení. Od jeho spuštění se v naší prodejně výrazně snížilo množství krádeží a my jsme odhodlaní omezit tento nešvar ještě více. Systém se snadno používá a pomáhá nám zlepšovat způsob, jakým pracujeme se zákazníky a prodáváme jim zboží."

Branka Jerala, marketingová ředitelka

Přečtěte si celý příběh

nama-hero1

The University of Nottingham

"Naše univerzita se věnuje výzkumu 3D tisku a dalších moderních technologií. Se společností Canon vše skvěle klape, takže naši studenti architektury můžou vytvářet jemné a detailní modely."

John Morgan, odborný asistent oboru architektury

Přečtěte si celý příběh

Online Reprographics

"Společnost Canon v nás věřila už od samého začátku, což se velmi kladně odrazilo na způsobu, jakým komunikujeme se zákazníky."

John Foy, zakladatel

Přečtěte si celý příběh

online-repro-hero1
DWF-logo.jpg

Orange Business Services

"Společnost Canon nám poskytla kýžené znalosti na poli mobilního tisku, přičemž díky její celosvětové působnosti jsme její podporu mohli využít i za hranicemi Spojeného království."

Nick Jones, manažer nemovitého majetku a facility, severní a západní Evropa

Přečtěte si celý příběh

Organizace PCS

"Nepřetržitá spolupráce se společností Canon nám pomáhá s propagací našich služeb."

Asad Butt, manažer tisku

Přečtěte si celý příběh

DWF-logo.jpg

Polomnis

"Naše rozhodnutí vyměnit starou tiskárnu za model Arizona uspíšily její problémy s přilnavostí inkoustu."

Job ten Doeschate, ředitel společnosti

Přečtěte si celý příběh

Printondemand-worldwide

"Efektivita je sice důležitá, ale ani bez spolehlivosti se neobejdete. Můžete mít sice špičkové vybavení, ale pokud je 10 % času mimo provoz, tak máte problém. S produkty společnosti Canon jsme ale nic podobného nezažili. I když zařízení přestane fungovat, netrvá to dlouho, protože servisní pracovníci ho opraví do dvou hodin."

Andy Cork, generální ředitel, Printondemand-worldwide

Přečtěte si celý příběh

Společnost Protego

Václava Drechslerová, Ředitelka PROTEGO, s. r. o.

Přečtěte si celý příběh

Pulp Grafisk

"Společnosti Pulp Grafisk se díky podpoře společnosti Canon podařilo zdvojnásobit kapacitu pro velkoformátový tisk a zbavit se závislosti na jiných dodavatelích tiskových úloh."

Terje Gulbrandsen

Přečtěte si celý příběh

DWF-logo.jpg
DWF-logo.jpg

Nemocnice RDaSH

"Společnost Canon s námi jednala na rovinu a realisticky nám vysvětlila, co z řešení DSF vytěžíme."

Lisa Grandcourt, vedoucí majetkového oddělení

Přečtěte si celý příběh

Studio Replay

"Společnost Canon nám odjakživa byla skvělým partnerem do diskuze. Její pracovníci nám neustále ochotně radili a přicházeli s novými nápady. Pozorně nám naslouchali a přesně věděli, jakým způsobem by naše společnost mohla získat konkurenční výhodu."

Andy Halasz, správce

Přečtěte si celý příběh

Replay-logo
DWF-logo.jpg

Ritz

"Poradenství ze strany společnosti Canon, ať už skrze řešení B&IS, nebo jako součást její prodejní nabídky, vedlo k promyšlenějšímu přístupu k modernizaci naší firmy."

Kurt Habersatter, výkonný ředitel

Přečtěte si celý příběh

Rohner Spiller

"Díky spolupráci se společností Canon se řešení pro různá média stalo důležitou součástí naší nabídky služeb a můžeme také lépe měřit výsledky zákaznických kampaní."

Remo Martin, výkonný ředitel

Přečtěte si celý příběh

DWF-logo.jpg

Sanders Group

"Tiskárny Océ Arizona změnily moji společnost. Během finanční krize mnohé společnosti zkrachovaly, ale tyto stroje mi umožnily vydělat více peněz s menším obratem. Můj obrat v podstatě klesl, ale moje marže vzrostla, protože jsem změnil materiál, s nímž jsem kdysi obchodoval, za něco s vyšší hodnotou. Byl jsem schopen splnit požadavky trhu na krátké doby oběhu zakázky, zakázkové aplikace a tvůrčí řešení."

Marco de Wert, generální ředitel

Přečtěte si celý příběh

Sarab Entreprenad AB

"Způsob naší práce se úplně změnil. V příchozích fakturách je teď takový pořádek, jaký jsme si dřív vůbec nedokázali představit. A já mám mnohem více času, který můžu trávit v terénu u projektu se zaměstnanci a zákazníky."

Johan Selenius Rosengren, ředitel společnosti

Přečtěte si celý příběh

Sarab-Entreprenad

Screentec

"Pokud bych mohl jedním slovem shrnout, co znamená být zákazníkem společnosti Canon, bylo by to „ulehčení". Od spolehlivosti a flexibility strojů po služby a podporu nabízené pracovníky a techniky bych těžko někde našel chybu, na kterou bych mohl poukázat."

Darren James, generální ředitel

Přečtěte si celý příběh

Spazio81

"Nabízíme širokou řadu služeb, a proto jsme si vybudovali širokou a rozmanitou zákaznickou základnu, která je velmi loajální a nadšená z naší spolupráce. Díky tomu posiluje také naše mezinárodní reputace – v současné době nám objednávky přicházejí až z USA nebo Číny."

Alessandro Locatelli, výkonný ředitel

Přečtěte si celý příběh

Společnost Ave CZ

Miloš Juna, SAP specialista společnosti AVE CZ odpadové hospodářství

Přečtěte si celý příběh

Společnost Staples

"Potřebovali jsme poradenský přístup, abychom získali přehled o tom, na co se naši zákazníci zaměřují. Co jsme potřebovali, bylo řešení a strategie. Až do okamžiku zapojení služeb pro firmy společnosti Canon se ale zdálo, že neexistují."

Richard Houppermans, manažer služeb pro firmy

Přečtěte si celý příběh

Stralfors-Hero1

Společnost Stralfors UK

"Většina našich zákazníků v současné době využívá jednocestnou výrobu. Tiskárny ColorStream obohatily naši nabídku a umožňují nám například podporovat dynamickou komunikaci našich klientů digitálními obrázky. Důležité je se neustále zlepšovat a umožnit našim klientům přinášet svým zákazníkům relevantnější informace."

Tony Plummer, Stralfors UK

Přečtěte si celý příběh

The Print Foundry

"Společnost Canon je skvělý partner pro spolupráci. Často vycházíme z jejích představ, diskutujeme o nových nápadech pro produkty a tom, jak nejlépe využít zařízení imagePROGRAF. A pokud cokoli potřebujeme, lidé ze společnosti Canon jsou okamžitě nablízku."

Renato Tavares, zakladatel

Přečtěte si celý příběh

student-hero1

The Student Hotel

"Společnost Canon nám byla nápomocná mnoha způsoby – nejenže poskytla vysoce kvalitní kamery, ale nabídla také vynikající úroveň předprodejní podpory. Získali jsme tak řešení, které se snadno používá a naprosto splňuje naše potřeby."

Jan-Pieter Muis, manažer nemovitého majetku

Přečtěte si celý příběh

TJ International

"Tato technologie výrazně zvýšila naši produktivitu. Knihy v měkké vazbě dokážeme vyrobit za den a knihy v tvrdé vazbě za dva. To by nebylo možné bez zkušeností, znalostí a poradenství společnosti Canon."

Angus Clark, výkonný ředitel

Přečtěte si celý příběh

TJI-hero1

Univerzitní lékařské centrum Hamburg-Eppendorf (UKE)

"Dnes je podpora tiskáren a multifunkčních systémů mnohem lepší, protože ji provádějí odborníci ze společnosti Canon. V důsledku toho se můžeme jako oddělení IT zaměřit na naše stěžejní úkoly. A co víc, tiskneme s nižšími náklady než kdykoli předtím."

Florian Benthin, vedoucí oddělení počítačových služeb

Přečtěte si celý příběh

Glasgowská univerzita

"Tento pětiletý projekt plánuje ušetřit více než 5,5 milionů liber, což bude fenomenální úspěch."

Přečtěte si celý příběh

DWF-logo.jpg

Společnost Van Dillewijn Group

"Nyní máme pevnou kontrolu nad naším systémem závazků a zpracování faktur je o 40 % rychlejší než předtím. Po přičtení peněz ušetřených snížením počtu pokut přineslo řešení společnosti Canon celkovou úsporu nákladů ve výši 30 %."

Bert Rijkmans, vedoucí pracovník pro informace a komunikaci

Přečtěte si celý příběh

Společnost Volkswagen

"Dvě zařízení Canon imagePRESS se ukázala být ideálním doplňkem stávající kombinace ofsetových a digitálních zařízení. Nabízejí vyváženost produktivity a kvality, která je dokonalá pro velkou část naší práce, a protože mezi našimi zákazníky vzrůstá poptávka po rychlém vyřízení nízkonákladových úloh."

Helmuth Oschmann, vedoucí tiskové místnosti

Přečtěte si celý příběh

Von Hagen

"Tiskárna Océ Arizona má vše, velikost, produktivitu a univerzálnost, aby se vypořádala s širokou řadou různých pružných a pevných materiálů. To znamená, že můžeme klientům nabídnout nákladově a časově mnohem efektivnější způsob vytváření stánků. Nyní, když můžeme tisknout na jakékoli podklady, můžeme realizovat prakticky jakýkoli tvůrčí nápad."

Von Hagen

Přečtěte si celý příběh