Profesionální produkty

METROPROJEKT Praha

V oblasti tisku je vysoká technologická kvalita v dnešní době samozřejmostí. Oceňujeme ale, že na této úrovni je i kvalita celkově poskytovaných služeb a právě v tomto směru jsme se společností Canon spokojeni.

David Krása, generální ředitel METROPROJEKT Praha, a. s.

Canon CZ implementoval službu firemního reprocentra se dvěma zaměstnanci a vlastním technologickým vybavením. Zároveň s tím zajistil dodávku chodbových tiskových zařízení a převzal starost o objednávky spotřebního materiálu včetně jeho doplňování.

Přečtěte si příběh a zjistíte, jak řešení společnosti Canon pomohlo Metroprojektu ke komplexnímu zajištění tiskových potřeb spočívajících zejména v provozu a správě interního reprocentra a chodbových tiskových zařízení. 

Průmyslová odvětví

Projděte průmyslová odvětví a v rozevíracím seznamu vyberte typ odvětví, pro které chcete zjistit více informací o řešeních společnosti Canon