Profesionální produkty

Případové studie pro finanční služby

Na tomto místě umožňujeme promluvit našim zákazníkům. Sledujte a přečtěte si níže uvedené příběhy našich zákazníků a zjistíte, jak řešení společnosti Canon pomohla vyřešit výzvy konkrétních firem.


Upozorňujeme, že za prodej a podporu síťových kamer Canon je nyní zodpovědná společnost Canon Group Company, Axis Communications ›

Společnost Armstrong Watson

Před učiněním jakýchkoli doporučení společnost Canon pracovala usilovně na tom, aby se řádně seznámila s naší organizací a porozuměla tomu, co je potřebné zlepšit a jak to nejlépe udělat. Porozumění firmám našich klientů je filozofií, kterou sami silně podporujeme, takže jsme si byli naprosto jistí, že společnost Canon je partnerem pro nás.

David Clarkson, obchodní ředitel

Průmyslová odvětví

Projděte průmyslová odvětví a v rozevíracím seznamu vyberte typ odvětví, pro které chcete zjistit více informací o řešeních společnosti Canon