DWF-hero1-1600x600

EO Grafiska se prostřednictvím digitální přeměny vydala vstříc úspěchům

DWF-logo.jpg

Společnost EO Grafiska se za posledních pět let proměnila téměř k nepoznání. Tato rodinná firma se z tradičního ofsetového konceptu přeměnila v moderní podnik zabývající se marketingem a komunikací.

Výsledky

Nižší náklady, což za pět let přineslo úsporu téměř 650 000 EUR

Nižší náklady, což za pět let přineslo úsporu téměř 650 000 EUR

Rychlejší a kvalitnější služby digitálního tisku

Rychlejší a kvalitnější služby digitálního tisku

Expanze firmy do nových oblastí služeb

Expanze firmy do nových oblastí služeb

Úkol

Zjednodušení a optimalizace digitálního tisku firmy

Výzvy

• Vysoké náklady na digitální tiskovou produkci

• Nedostatečná kvalita a rychlost

• Nedostatečná podpora v oblasti růstu firmy ze strany stávajícího dodavatele

Přístup

• Zákazník chtěl dosáhnout snížení nákladů na digitální produkční tisk. Proto navázal spolupráci se společností Canon s cílem vytvoření a zavedení nového akčního plánu.

• Společnost Canon dodala komplexní řešení zahrnující hardware, software a poradenství, které umožnilo optimalizovat oddělení digitálního tisku a pomohlo firmě s expanzí do nových marketingových služeb, jako je například využívání různých médií.