Profesionální produkty

Případové studie pro interní tisk

Na tomto místě umožňujeme promluvit našim zákazníkům. Sledujte a přečtěte si níže uvedené příběhy našich zákazníků a zjistíte, jak řešení společnosti Canon pomohla vyřešit výzvy konkrétních firem.


Upozorňujeme, že za prodej a podporu síťových kamer Canon je nyní zodpovědná společnost Canon Group Company, Axis Communications ›

Alfa Laval

DWF-logo.jpg

Tiskové oddělení je teď považováno za ziskové a tiskové úlohy jsou cenově výhodnější než u externích dodavatelů.

Jørgen Beck-Jørgensen, manažer produkčního tisku

DB Schenker

Systém elektronického zpracování faktur kontinuálně zdokonalujeme. Je proto pro nás důležité, že Canon našim požadavkům vychází vstříc a velmi promptně naše žádosti řeší. Často navíc přichází s vlastními nápady, jak naše myšlenky realizovat ještě efektivněji. Musím říct, že to považuji za partnerský, oboustranně výhodný vztah.

Ján Lipták, finanční ředitel DB Schenker Česká republika

Rada městského obvodu Enfield

DWF-logo.jpg

Ve spolupráci se společností Canon jsme podnikli důležité kroky na cestě k zabezpečení stávající pozice a budoucího růstu oddělení tisku.

Společnost Eureco-Pharma BV

Až do loňského roku jsem byl s nevýhodami externího tisku příbalových letáků smířený a po dalších možnostech jsem nepátral. Pak jsem si však promluvil s lidmi ze společnosti Canon a začal jsem chápat možné výhody.

Jan de Kreij, generální ředitel a vlastník

Průmyslová odvětví

Projděte průmyslová odvětví a v rozevíracím seznamu vyberte typ odvětví, pro které chcete zjistit více informací o řešeních společnosti Canon