Profesionální produkty

Společnost RHI

Dnes již nevyužíváme reklamní agentury pro rozmístění obrázků a přípravu dat – to místo nich zvládne externí poskytovatel tiskových služeb, přičemž všechny požadavky na tisk provádíme interně sami. Výsledkem je kvalita, která vypadá a vyvolá pocit jako ofsetový tisk. Odhaduji, že v důsledku toho jsme v rámci celého procesu snížili naše náklady o přibližně 50 %.

Christoph Brandner, vedoucí oddělení

Společnost RHI AG je přední světový technologický specialista a výrobce žáruvzdorných výrobků, které jsou nepostradatelné napříč řadou odvětví těžkého průmyslu. Udržení tohoto vedoucího postavení je závislé na neustálých investicích do výzkumu a vývoje. Velmi důležité je také zdokumentování výstupu od profesionálů v oblasti výzkumu a vývoje, které se spoléhá na interní oddělení grafiky a designu společnosti RHI. Vedoucí oddělení Christoph Brandner měl představu o vytvoření výkonného oddělení, které bude schopné pružně a rychle zvládnout řadu rozmanitých úkolů marketingové komunikace. Díky pomoci společnosti Canon má nyní společnost RHI prostředek, na nějž se může spolehnout, pokud jde o vysoce kvalitní tištěné materiály, které jsou potřebné pro průběžné informování zákazníků o nejnovějších inovacích společnosti.

Přečtěte si příběh a zjistíte, jak společnost Canon hrála velmi podstatnou roli v pomoci Christophu Brandnerovi učinit jeho vizi realitou.

Stáhnout případovou studii

Jaké produkty a služby používají?

Barevné tiskárny na jednotlivé listy

Barevné tiskárny na jednotlivé listy jsou určené pro komerční tiskárny a interní tisková oddělení a poskytují vynikající kvalitu tisku, nová řešení pracovních postupů a rozšířené možnosti integrovaných konečných úprav pro spolehlivou návratnost investice.