Profesionální produkty

Případové studie z oblasti telekomunikací

Na tomto místě umožňujeme promluvit našim zákazníkům. Sledujte a přečtěte si níže uvedené příběhy našich zákazníků a zjistíte, jak řešení společnosti Canon pomohla vyřešit výzvy konkrétních firem.


Upozorňujeme, že za prodej a podporu síťových kamer Canon je nyní zodpovědná společnost Canon Group Company, Axis Communications ›

Orange Business Services

DWF-logo.jpg

Společnost Canon nám poskytla kýžené znalosti na poli mobilního tisku, přičemž díky její celosvětové působnosti jsme její podporu mohli využít i za hranicemi Spojeného království.

Nick Jones, manažer nemovitého majetku a facility, severní a západní Evropa

Průmyslová odvětví

Projděte průmyslová odvětví a v rozevíracím seznamu vyberte typ odvětví, pro které chcete zjistit více informací o řešeních společnosti Canon