Profesionální produkty

Případové studie pro odpadové hospodářství

Na tomto místě umožňujeme promluvit našim zákazníkům. Sledujte a přečtěte si níže uvedené příběhy našich zákazníků a zjistíte, jak řešení společnosti Canon pomohla vyřešit výzvy konkrétních firem.


Upozorňujeme, že za prodej a podporu síťových kamer Canon je nyní zodpovědná společnost Canon Group Company, Axis Communications ›

Společnost Ave CZ

Za velmi důležitou považuji nejen vysokou kvalitu dodaných multifunkčních zařízení a software uniFLOW, ale také celkový přístup společnosti Canon. Jak jejich technici a operátoři, tak i ostatní zaměstnanci, se kterými komunikujeme, jsou profesionálové na svém místě. Chápou, s jakými problémy se v oblasti tisku a skenování potýkáme, a umí našim požadavkům vyjít vstříc. Jde o něco, co je pro nás velmi důležité. Umožňuje nám to totiž soustředit se na náš vlastní business a nespotřebovávat síly na podpůrné činnosti.

Miloš Juna, SAP specialista společnosti AVE CZ odpadové hospodářství

Průmyslová odvětví

Projděte průmyslová odvětví a v rozevíracím seznamu vyberte typ odvětví, pro které chcete zjistit více informací o řešeních společnosti Canon