Aktualizace firmwaru


K tisku z mobilních koncových zařízení certifikovaných pro technologii Mopria může být potřebné aktualizovat firmware tiskárny.
K dispozici jsou dvě metody aktualizace firmwaru pro řady MF6100, MF8200C a MF8500.

Aktualizace z tiskárny >
Aktualizace z počítače >

Možnost 1: Aktualizace z tiskárny přes Internet

Stáhněte firmware do používané tiskárny přes Internet bez použití počítače (Windows/Mac) a poté firmware aktualizujte. (Tiskárna musí být připojena k Internetu.)

1.    V nabídce ovládacího panelu vyberte položku [System Management Settings/Nastavení správy systému]. → Stiskněte tlačítko [OK].

internet-1

2.    Vyberte položku [Update Firmware/Aktualizovat firmware]. → Stiskněte tlačítko [OK].

internet-2

3.    Vyberte možnost [Via Internet/Přes Internet]. → Stiskněte tlačítko [OK].

Internet 3

4.Aktualizujte firmware podle pokynů na obrazovce.
Aktualizace firmwaru je dokončena.
Spusťte aplikaci Canon Mobile Scanning for Business a použijte tiskárnu s aktualizovaným firmwarem.

Možnost 2: Aktualizace pomocí počítače (Windows/Mac)

Stáhněte firmware z webových stránek společnosti Canon do počítače (se systémem Windows nebo Mac) a firmware aktualizujte.

– Tiskárnu a počítač je potřebné propojit pomocí sítě LAN nebo rozhraní USB.

1. Stažení firmwaru

Ze stránky pro stahování doplňkového softwaru stáhněte firmware pro používanou tiskárnu.

Vyberte tiskárnu

Ke stažení je potřebné zadat sériové číslo tiskárny.

Poznámka:

  • Sériové číslo obsahuje osm číslic a naleznete je na štítku na zadním panelu tiskárny.
  • Další informace pro nalezení sériového čísla získáte v příručkách dodaných s tiskárnou. Příslušná témata naleznete vyhledáním řetězce „sériové číslo“.

2. Přepnutí tiskárny do režimu stahování

A) V nabídce ovládacího panelu vyberte položku [System Management Settings/Nastavení správy systému]. → Stiskněte tlačítko [OK].

internet-1

B) Vyberte položku [Update Firmware/Aktualizovat firmware]. → Stiskněte tlačítko [OK].

internet-2

C) Vyberte položku [Via PC/Přes počítač]. → Stiskněte tlačítko [OK].

PC1

D) Po zobrazení zprávy Update firmware? (Aktualizovat firmware?) stiskněte tlačítko [Yes/Ano].

PC2

Zařízení přejde do režimu aktualizace.

Pro připojení k místní síti LAN:

PC3

Pro připojení přes rozhraní USB:

PC4

Jste-li připojeni pomocí sítě LAN, poznamenejte si adresu IP zobrazenou na panelu. Tuto adresu je třeba zadat v počítači (se systémem Windows nebo Mac) v následujícím kroku.

3. Spuštění nástroje podpory uživatelů a aktualizace firmwaru

A) Rozbalte v počítači (Windows/Mac) stažený soubor s firmwarem.

B) V rozbalené složce poklepejte na soubor nástroje User Support Tool.

PC5

Spustí se nástroj User Support Tool.

C) Aktualizujte firmware podle pokynů na obrazovce.

PC6

Poznámka:

  • Další informace o práci s nástrojem získáte v příručce „User Support Tool Operation Guide“ (Návod k obsluze nástroje User Support Tool) v rozbalené složce.

    PC7

  • Je-li používaná tiskárna připojena pomocí místní sítě LAN, je potřebné během činnosti nástroje User Support Tool zadat do pole [IP Address/Adresa IP] adresu IP. Zadejte adresu IP zobrazenou v kroku 4 části „Přepnutí tiskárny do režimu stahování“.

4.    Restartování tiskárny
Po dokončení zápisu firmwaru z nástroje User Support Tool stiskněte tlačítko [Stop/Ukončit] na ovládacím panelu tiskárny.
Tiskárna se restartuje.
Aktualizace firmwaru je dokončena.
Spusťte aplikaci Canon Mobile Scanning for Business a použijte tiskárnu s aktualizovaným firmwarem.