Aktualizace firmwaru


K tisku z mobilních koncových zařízení certifikovaných pro technologii Mopria může být potřebné aktualizovat firmware tiskárny.
K dispozici jsou dvě metody aktualizace firmwaru pro řady MF6100, MF8200C a MF8500.

Aktualizace z tiskárny >
Aktualizace z počítače >

Možnost 1: Aktualizace z tiskárny přes Internet

Stáhněte firmware do používané tiskárny přes Internet bez použití počítače (Windows/Mac) a poté firmware aktualizujte. (Tiskárna musí být připojena k Internetu.)

1.    V nabídce ovládacího panelu vyberte položku [System Management Settings/Nastavení správy systému]. → Stiskněte tlačítko [OK].2.    Vyberte položku [Update Firmware/Aktualizovat firmware]. → Stiskněte tlačítko [OK].3.    Vyberte možnost [Via Internet/Přes Internet]. → Stiskněte tlačítko [OK].4.Aktualizujte firmware podle pokynů na obrazovce.
Aktualizace firmwaru je dokončena.
Spusťte aplikaci Canon Mobile Scanning for Business a použijte tiskárnu s aktualizovaným firmwarem.

Ke stažení je potřebné zadat sériové číslo tiskárny.

Poznámka:

  • Sériové číslo obsahuje osm číslic a naleznete je na štítku na zadním panelu tiskárny.
  • Další informace pro nalezení sériového čísla získáte v příručkách dodaných s tiskárnou. Příslušná témata naleznete vyhledáním řetězce „sériové číslo“.

2. Přepnutí tiskárny do režimu stahování

A) V nabídce ovládacího panelu vyberte položku [System Management Settings/Nastavení správy systému]. → Stiskněte tlačítko [OK].B) Vyberte položku [Update Firmware/Aktualizovat firmware]. → Stiskněte tlačítko [OK].C) Vyberte položku [Via PC/Přes počítač]. → Stiskněte tlačítko [OK].D) Po zobrazení zprávy Update firmware? (Aktualizovat firmware?) stiskněte tlačítko [Yes/Ano].

Zařízení přejde do režimu aktualizace.

Pro připojení k místní síti LAN:


Pro připojení přes rozhraní USB:


Jste-li připojeni pomocí sítě LAN, poznamenejte si adresu IP zobrazenou na panelu. Tuto adresu je třeba zadat v počítači (se systémem Windows nebo Mac) v následujícím kroku.

3. Spuštění nástroje podpory uživatelů a aktualizace firmwaru

A) Rozbalte v počítači (Windows/Mac) stažený soubor s firmwarem.

B) V rozbalené složce poklepejte na soubor nástroje User Support Tool.


Spustí se nástroj User Support Tool.

C) Aktualizujte firmware podle pokynů na obrazovce.


Poznámka:

  • Další informace o práci s nástrojem získáte v příručce „User Support Tool Operation Guide“ (Návod k obsluze nástroje User Support Tool) v rozbalené složce.  • Je-li používaná tiskárna připojena pomocí místní sítě LAN, je potřebné během činnosti nástroje User Support Tool zadat do pole [IP Address/Adresa IP] adresu IP. Zadejte adresu IP zobrazenou v kroku 4 části „Přepnutí tiskárny do režimu stahování“.

4.    Restartování tiskárny
Po dokončení zápisu firmwaru z nástroje User Support Tool stiskněte tlačítko [Stop/Ukončit] na ovládacím panelu tiskárny.
Tiskárna se restartuje.
Aktualizace firmwaru je dokončena.
Spusťte aplikaci Canon Mobile Scanning for Business a použijte tiskárnu s aktualizovaným firmwarem.