Profesionální produkty

Papír a životní prostředí

Máme tiskárny a také příslušenství. Představujeme vám dokonalou kombinaci.

Odpovědnost vůči životnímu prostředí je důležitou součástí našeho podnikání. Nedílným prvkem je také papír. Společnost Canon se v rámci korporátní strategie udržitelnosti neustále ujišťuje, že přírodní zdroje jsou správně udržovány a řízeny tak, aby si je mohly užít i budoucí generace.

Efektivita a udržitelnost jdou ruku v ruce s našimi produkty. A to je přesně podstatou urdžitelnosti: vyváženost výhod pro lidi, planetu a profit. Naše inovativní řešení a služby pomáhají našim zákazníkům zvýšit efektivitu, přispět k cílům udržitelnosti, vytvářet hodnoty, splnit společenské nároky, podpořit jejich životní styl a využít nové příležitosti pro růst v jejich odpovědném podnikání.

Program udržitelnosti se zaměřuje na 5 klíčových bodů:

  • Podpora udržitelného lesnictví
  • Recyklace materiálů
  • Snížení papírového odpadu
  • Minimalizace spotřeby energie
  • Minimalizace CO2 emisí

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes)

Certifikace PEFC byla zavedena jako jeden ze systémů podporující dosažení trvale udržitelného hospodaření v lesích v České republice. V České republice je prováděna certifikace prostřednictvím Českého systému certifikace lesů (CFCS – Czech Forest Certification Scheme), což je národní nezávislý systém platný na území České republiky. Certifikace spotřebitelského řetězce C-o-C (Chain of Custody) zajišťuje, že v průběhu celého spotřebitelského řetězce lesních produktů, byly dodrženy veškeré enviromentálně vhodné postupy a sleduje tok certifikované suroviny, tak aby její původ byl prokazatelný.

FSC (Forest Stewardship Council)

Certifikační systém s celosvětovou působností zajišťující proces kontroly obhospodařování lesů v souladu se standardy FSC, včetně udělování certifikátů FSC lesům splňujícím tyto standardy. Prostřednictvím certifikace C-o-C (Chain of Custody) je zaznamenáván celý zpracovatelský řetězec výrobku, čímž je zajištěn původ z FCS certifikovaných lesů.

EU Eco Label

Evropský certifikační systém, který se uděluju výrobkům splňujícím přísné ekologické kritériá vůči životnímu prostředí v průběhu celého životního cyklu výrobku, od vláken, přes energie použité při výrobě, emisí látek do ovzduší, až po jeho likvidaci.

Nordic swan „Severská labuť“

Certifikace pocházející ze Skandinávie, posuzuje celkový výrobní proces, včetně spotřeby energií, vody i vypouštění emisí do ovzduší.

EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)

Systém vytvořený pro podporu a rozvoj odpovědného přístupu společností k ochraně životního prostředí. EMAS představuje aktivní přístup podniku ke sledování, řízení a postupnému snižování dopadů činností organizace na životní prostředí. Prohlášení dokumentuje environmentální politiku a program společnosti včetně konkrétních cílů pro zlepšení výkonnosti v oblasti životního prostředí. Report také obsahuje kompletní a pokud možno i číselné vyhodnocení výsledků a dosažení cílů.

Blue Angel „Modrý Anděl“

Tímto certifikátem se označují produky s minimálním dopadem na životní prostředí. Výrobní proces použitých surovin a výrobní proces papíru je důkladně kontrolován. Certifikovány můžou být pouze papíry vyrobené ze 100% recyklované buničiny a bez použití optických zjasňovačů.

ECF (Elemental chlorine free)

Buničina použita pro výrobu papíru je bělená bez použití plynného chlóru, obvykle s použitím oxidu chloričitého.

TCF (Total chlorine free)

Buničina použita pro výrobu papíru je bělená úplně bezchlórovým procesem, obvykle s použitím peroxidu vodíku.

CO2

Uhlíková stopa měří emise CO2, uvolněné během životního cyklu produktu. Emise CO2 patří k nejzávažnějším přispěvatelům tvorby skleníkového efektu.

OEKO-TEX® Standard 100 „Confidence in textiles

Nejznámější celosvětová nezávislá certifikace pro textilie testované na přítomnost škodlivých látek. Toto logo pomůže koncovému odběrateli při rozhodování o nákupu produktu.

ISO14001

Mezinárodní certifikační systém pro zlepšení environmentální výkonnosti společností. Testování a pravidelné kontroly jsou prováděny nezávislou certifikační organizací. Držitelé této certifikace jsou povinni vytvořit, dokumentovat, uplatňovat a udržovat systém environmentálního managementu a neustále zlepšovat jeho efektivnost.