Profesionální produkty

Zpracování dodacích listů

Budete-li potřebovat rychlejší a nákladově efektivnější způsob zpracování dodacích listů, můžete se ve všem, co potřebujete, spolehnout na společnost Canon. Naše digitální řešení Delivery Note Processing vám nabízí centralizovanou platformu, ale s flexibilitou pro přizpůsobení požadavkům zákazníků na místní úrovni.

Informace jsou snadno přístupné a lze je použít k vytváření přehlednějších a čitelnějších dodacích listů, které lze vytisknout na vyžádání. Mobilní technologie elektronického podpisu urychluje dodání a poskytuje vyšší úroveň zabezpečení dat, zatímco úplný přehled o procesu dodání zdokonaluje správu zásob. Celkovým výsledkem je snížení nákladů na administrativu, kratší doba do vystavení faktur a větší spokojenost zákazníků.

Věděli jste to?

4 z 5 organizací považují snížení nákladů za svou prioritu číslo 1 pro dodavatelský řetězec – IDC 2012

76 % organizací nemá žádné firemní procesy podporující mobilní zařízení – AIIM 2012

Proč řešení Canon Delivery Note Processing?

Snižte své náklady

S naším digitálním řešením Delivery Note Processing můžete minimalizovat výdaje za skladování dokumentů, odstranit potřebu objednávání předtištěných formulářů a snížit dopad na životní prostředí. Dodací listy, které jsou přehlednější a snáze čitelné, také povedou ke snížení počtu chyb a nesprávných dodávek.

Převezměte větší kontrolu

S pomocí společnosti Canon obdržíte vylepšené sledování stavu, takže získáte větší přehled o celém procesu dodání. Výsledkem je méně duplicitních dodávek a lepší správa kurýrů nebo vozového parku.

Pracujte rychleji a chytřeji

Schopnost urychlit dodání a minimalizovat dobu do vystavení faktury nabízí nové cesty ke zvýšení produktivity a efektivnosti vaší organizace. Zásluhou řešení Canon Delivery Note Processing můžete zdokonalit správu zásob na úrovních, které mají přímý vliv na spokojenost zákazníků.

Zajistěte soulad s normami

Digitální archiv všech dodacích listů poskytuje úplnou kontrolu a rychlejší a bezpečnější cestu pro vyhledávání dat objednávek. Zásluhou plné sledovatelnosti pracovních postupů zpracování dokumentů můžete nyní zlepšit přístup k odchozím informacím pro dodavatelský řetězec napříč celou organizací.

V souvislosti s dopravou 5 000 balíků měsíčně se vytváří hromady průvodek. Nyní jsme to byli schopni eliminovat, takže jsme o další krok blíže k utopické vizi kanceláře bez papírů.

GEV, Rakousko

    Společnost Canon je členem rady výkonného vedení asociace pro správu informací a obrazů Association of Information and Image Management (AIIM).

    Rada výkonného vedení AIIM spojuje přední myslitele, osoby s vysokým výkonem a vedoucí osoby v oblasti správy informací za účelem jednání o, definování a určování budoucnosti správy informací.