no business

Profesionální produkty

Digitální poštovní oddělení

Bez ohledu na formát pošty nebo umístění, do kterého poštu obdržíte, vám řešení Digital Mailroom od společnosti Canon pomůže zkrátit doby poskytnutí odezvy zákazníkům a snížit přítěž správy špatných informací a zajištění souladu s předpisy. Dosáhněte rychlejšího, více vyhovujícího zpracování v poštovním oddělení prostřednictvím jednoduchého jednotného digitálního řešení.

Canon Digital Mailroom je komplexní pracoviště pro centralizované zpracování pošty. Pomůže vám efektivněji zachytit a třídit digitální poštovní data, automatizovat distribuci pošty v rámci vaší organizace a poskytne úplnou sledovatelnost. Data lze snáze vyhledat a bezpečně uložit do digitálního archivu, zatímco úplné řešení nabízí významné úspory přímo ve vaší organizaci.

Věděli jste to?

4 z 5 organizací neprohlíží pečlivě polovinu příchozí pošty – AIIM 2012

37 tisíc eur se každý rok utratí za odesílání dokumentů kurýrní poštou a faxem (na 7,5 milionu eur příjmů) – All Associates Group 2010

50 % společností se domnívá, že by mohly být pomocí nástrojů pro digitální dokumentaci produktivnější – AIIM 2012

Proč řešení Canon Digital Mailroom?

Snižte své náklady

S kratšími dobami třídění pošty a menším počtem vyžadovaných papírových kopií pošty může řešení Canon Digital Mailroom minimalizovat prostor vyžadovaný pro archivaci a snížit provozní náklady a náklady na zpracování.

Převezměte větší kontrolu

Tím, že vám řešení Canon Digital Mailroom poskytne jasnější pohled na postupy poštovního oddělení a zajistí, že koncovým uživatelům bude doručena pouze náležitá pošta, získáte větší přehled o každém kroku poštovního procesu a současně se výrazně sníží ztráty pošty.

Pracujte rychleji a chytřeji

Doručováním pošty příjemcům rychleji než kdykoli dříve zlepší řešení Canon Digital Mailroom vaši schopnost reagovat na potřeby zákazníků. Software pro zachytávání dat usnadňuje sdílení a úpravu dokumentů pro odesílání a dokonce poskytuje uživatelům mobilní přístup k zajištění produktivity, když jsou na cestách.

Zajistěte soulad s normami

Řešení Canon Digital Mailroom také nabízí bezpečnější způsob sledování a ukládání informací, které vaše organizace odesílá a přijímá. Zásluhou plné sledovatelnosti pracovního postupu a řízeného přístupu k důvěrné poště získáte bezproblémovou cestu ke splnění požadavků předpisů.

Odbavováním 120 000 příchozích poštovních položek za rok od více než 150 různých klientů jsme čelili velmi silným výzvám vyplývajícím z ručního třídění pošty, které mělo značný dopad na vztahy zúčastněných stran i na mzdové náklady. Zásluhou řešení Digital Mailroom od společnosti Canon jsme dosáhli mnohem rychlejšího a plynulejšího zpracování pošty, které odhadem přináší roční úsporu ve výši 120 000 eur.

Evropská firma poskytující účetní služby a služby daňového poradenství

Společnost Canon je členem rady výkonného vedení asociace pro správu informací a obrazů Association of Information and Image Management (AIIM).

Rada výkonného vedení AIIM spojuje přední myslitele, osoby s vysokým výkonem a vedoucí osoby v oblasti správy informací za účelem jednání o, definování a určování budoucnosti správy informací.