Profesionální produkty

Generování faktur

Zrychlete vystavování faktur svým zákazníkům a využijte elektronickou distribuci, lépe sestavené faktury a snížené náklady na administrativu. S řešením Canon Invoice Generation získáte rychlejší, plně automatické vytváření a distribuci faktur v digitální i papírové podobě.

Řešení Canon Invoice Generation umožňuje snadno a rychle ovládat sběr doplňujících informací a ověřování údajů. Rozvržení a formát faktur můžete snadno změnit a k následné distribuci stačí stisknout jediné tlačítko. Díky digitálnímu přístupu již žádný dokument neztratíte, přičemž tvorba hlášení o stavu přispívá k lepším službám zákazníkům – to vše díky společnosti Canon.

Věděli jste to?

Podpůrnou dokumentaci jen těžko dohledávají v 70 % organizací – AIIM 2012

Dle odhadů zabere ruční tvorba faktur organizacím 30 hodinCanon / KAE 2013

Objem zpožděných plateb dosahuje u většiny společností 49 %RS Consulting / Canon Europe 2011

Proč si vybrat řešení Canon Invoice Generation?

Snižte své náklady

Řešení Canon Invoice Generation minimalizuje nutnost údržby zařízení, náklady na uchovávání dokumentace a počet faktur odesílaných poštou. Výsledkem je přeměna vašeho administrativního oddělení na tvůrce zisku.

Převezměte větší kontrolu

Díky fakturám sestaveným dle potřeby a úplnému přehledu procesů můžete přijímat manažerská rozhodnutí na základě lepších informací. S rozšířenými možnostmi tvorby hlášení a plánováním odesílání a monitorování můžete vylepšit své služby zákazníkům.

Pracujte rychleji a chytřeji

Náš software automatického generování faktur umožňuje vytvářet faktury rychleji než kdy dříve, automatizovat elektronickou distribuci a předcházet chybám při fakturaci. Výsledkem je rychlejší a lepší platební bilance a méně nezaplacených pohledávek.

Zajistěte soulad s normami

Součástí technologie Canon Invoice Generation je zabezpečené digitální úložiště pro všechny vaše faktury. Díky plně kompatibilním formátům faktur a dohledatelnosti pracovních procesů se vaše společnost může spolehnout na kompletní možnosti auditu.

Své faktury nyní můžeme zasílat rychleji, levněji a při lepší udržitelnosti a současně máme k dispozici nástroj, který lze flexibilně využít pro různé dokumentové procesy. Díky tomu jsme připraveni i do budoucna.

Vedoucí projektový manažer zákazníků místního dodavatele služeb

Společnost Canon je členem rady výkonného vedení asociace pro správu informací a obrazů Association of Information and Image Management (AIIM).

Rada výkonného vedení AIIM spojuje přední myslitele, osoby s vysokým výkonem a vedoucí osoby v oblasti správy informací za účelem jednání o, definování a určování budoucnosti správy informací.