Společnost Canon pro vzdělání

Edu-HERO

„Chceme se stát moderní školou 21. století, a tak potřebujeme technologického partnera, který by chápal naši vizi a naše cíle. Díky partnerství se společností Canon se můžeme stále rozrůstat a zajistit studentům špičkové vybavení.“

Chris Foreman, zástupce ředitele

pro výukové systémy, akademie Homewood

Systémy podpory vzdělávání vytvořené odborníky

Při vzdělávání nesmíte „opisovat“. V dnešní době se od vzdělávacích institucí očekává, že budou pružně poskytovat vzdělávání šité na míru. Přitom ale mají více než kdy dříve svázané ruce rozpočty a právními předpisy. Společnost Canon má v tomto odvětví dlouholeté zkušenosti a pracovníkům a studentům těchto institucí nabízí služby a technologie, které jim umožňují ve výuce reagovat na dnešní rychle se měnící mobilní a propojený svět.

Mnohým školám jsme pomohli zjednodušit procesy zpracovávání studijní agendy, včetně uchovávání dat a předcházení chybám. Mobilní tisk a další naše mobilní služby umožňují studentům a pedagogům využívat důležité služby i mimo prostory školy.

Naše řešení a služby

Spolupracujeme s mnohými evropskými vzdělávacími institucemi a poskytovateli souvisejících služeb.

Během této spolupráce jsme zjistili, že základní potřeby vzdělávacích institucí na poli komunikace, správy procesů, tisku a záznamu informací se nemění.

Nemizí ani náročné úkoly v podobě snižování nákladů, zvyšování kvality služeb a zajištění špičkové výuky.

A právě proto se na nás mnohé školy a poskytovatelé služeb obrací s žádostí o pomoc při zajišťování služeb, systémů a procesů, které jsou základem kvalitního vzdělávání.