Profesionální produkty

Společnost Canon pro zdravotnictví

Partnerská spolupráce

Reakce na změnu

Přečtěte si časopis Healthcare Vision, naleznete v něm poznatky a názory z celé Evropy.

Zvyšování standardů ve zdravotnictví

Společnost Canon vám může pomoci splnit nejnovější požadavky odvětví

Zdravotničtí pracovníci jsou pod neustálým tlakem, aby zlepšovali kvalitu péče, avšak této výzvě je stále obtížnější čelit.

Stejně jako firmy po celém světě, i zdravotnické organizace se vypořádávají s budoucností seškrtaných rozpočtů. Oddělení IT musí provozovat a integrovat více systémů než kdykoli dříve. Mezitím musí být obrovské množství dat bezpečně uloženo, aby byl zajištěn soulad s přísnějšími předpisy týkajícími se zachování důvěrnosti pacientů.

Jako řešení je vnímáno elektronické zdravotnictví, které prosazuje Evropská komise. Společnost Canon, jako přední představitel v této oblasti, nabízí zdravotnickým organizacím všech velikostí bezpečná řešení pro zlepšení pracovních postupů a proměnu péče o pacienty.

Zvládnutí výzev na každém kroku

Ve společnosti Canon věříme, že technologie hraje klíčovou roli v poskytování vysoce kvalitní péče pacientům. Z tohoto důvodu více než 70 let úzce spolupracujeme se zdravotnickými institucemi na vývoji inovativních technologických řešení, která čelí nejnovějším výzvám zdravotnických pracovníků a mezi něž patří:

 • Reakce na neustále se vyvíjející zdravotnické prostředí
 • Zdokonalování pracovních postupů a procesů, které řeší záznamy pacientů
 • Splnění povinností vyplývajících z předpisů a ochrana dat

Čtěte dále a zjistíte, jak může společnost Canon pomoci.

Případové studie

Podívejte se, co tyto společnosti říkají o partnerství se společností Canon.

Reakce na změnu

Podle nedávného průzkumu* se 50 % evropských zdravotnických pracovníků domnívá, že národní vlády by měly být odpovědné za zajištění zachování zdraví občanů. Avšak 58 % se rovněž domnívá, že zákonodárci by měli motivovat občany, aby převzali větší odpovědnost za své vlastní zdraví.

Ve světě proměnlivých odpovědností a měnících se politických, finančních a sociálních požadavků na zdravotnictví potřebují všichni pracovníci v oboru vědět, že mají podporu nezbytnou k tomu, aby mohli nadále poskytovat vynikající péči pacientům.

Zjistěte, jak by použití nejnovějších poznatků a technologií mohlo vaší organizaci pomoci čelit neustále se vyvíjejícím výzvám poskytování zdravotní péče, od klíčového zdravotnického vybavení po nástroje pro správu záznamů pacientů.

Zvýšení produktivity

Poté, co Evropská komise představila významný závazek týkající se technologií, investuje každý rok až 100 milionů eur do výzkumu elektronických procesů a komunikace. Cílem je dosáhnout obecného rozšíření elektronického zdravotnictví a digitalizace záznamů pacientů do roku 2020.

Někteří z našich zákazníků již mají prospěch ze zavedení inovativních digitálních řešení pracovních postupů, která zefektivňují každodenní činnosti, zdokonalují procesy v dokumentačních odděleních a pomáhají zdravotnickým pracovníkům poskytovat vysoce kvalitní péči.

  Zajištění souladu s předpisy a splnění povinností týkajících se dat

  Přísné předpisy zahrnují správu a sdílení dat pacientů a zdravotnické organizace by měly vyžadovat bezpečná řešení, která vyhoví těmto právním požadavkům.

  Ve společnosti Canon investujeme 8 % našeho ročního obratu do výzkumu a vývoje, což nám umožňuje vyvíjet nové technologie, které splňují specifické normy zdravotnického odvětví, jako jsou DICOM a HL7.

  Průzkum ukazuje, že 60 % evropských zdravotnických pracovníků předpokládá v blízké budoucnosti rozsáhlé přijetí mobilních technologií*. Z tohoto důvodu společnost Canon neustále investuje do služeb a řešení, které budou pomáhat zdravotnickým pracovníkům, dnes i zítra.

  * Časopis Healthcare Vision, napsáno ve spolupráci s organizací Economist Intelligence Unit, červen 2012