Profesionální produkty

Společnost Canon pro interní tisk

Zvýšení výkonu firmy

Vysoká kvalita vysokou rychlostí

Společnost Canon pomáhá společnosti Volkswagen splnit požadavky na kratší doby vyřízení

Think Digital

Časopis společnosti Canon pro tiskařskou komunitu.

Uspokojení zákazníků s nižšími náklady

Společnost Canon pomáhá internímu týmu společnosti RHI poskytovat flexibilní a nákladově efektivní služby

Uspokojení zákazníků s nižšími náklady

Společnost Canon pomáhá internímu týmu společnosti RHI poskytovat flexibilní a nákladově efektivní služby

Devět z deseti organizací hodnotí tisk jako „rozhodující“ pro jejich operace*. Avšak nyní, když digitální média umožňují vedoucím pracovníkům snadno určit návratnost investic, interní tisková střediska potřebují odůvodnit hodnotu, kterou přidávají do svých organizací, a svou existenci před vedením na úrovni C.

Ve společnosti Canon, jako předním představiteli v oblasti profesionálních tiskových řešení, jsme k dispozici, abychom vám poskytli vše, co potřebujete. Můžeme vám pomoci dodávat vysoce kvalitní služby digitálního tisku, které přidají hodnotu vašim zákazníkům, od poznatků o trhu a služeb pro rozvoj firem po hardware, software a podporu.

* Firemní reprografická oddělení: Trendy a příležitosti (Podrobná zpráva o interních tiskových střediscích sponzorovaná společností Canon a vypracovaná institutem Rochester Institute of Technology)

Zvládnutí výzev na každém kroku

Spoluprací od samotného začátku můžeme řídit zdokonalování vašich tiskových operací. Naše produkty a služby jsou díky spojení rozsáhlého výzkumu v oblasti tisku a přímých debat se zákazníky navrženy tak, aby vyhovovaly nejnovějším požadavkům interních tiskových center, mezi něž patří:

 • Minimalizace nákladů a maximalizace hodnoty investic
 • Poskytování nejmodernějších služeb zákazníkům pro všechny jejich potřeby související s tiskem
 • Rostoucí objemy udržováním náskoku před konkurenčními nabídkami
 • Vývoj udržitelných postupů, které vyhovují zásadám organizace

Čtěte dále a zjistíte, jak může společnost Canon pomoci.

Základy zvýšení výkonu firemních reprografických oddělení

Uvolněte zdroje příruček poskytujících strategické a taktické rady pro klíčové oblasti moderní správy firemních reprografických oddělení.

  Poznatky z odvětví

  „Podívejte se z širší perspektivy“ je nejnovější zpráva společnosti Canon, která zdůrazňuje, jak odběratelé médií v celé Evropě používají tisk a jaké služby očekávají od svých poskytovatelů tiskových služeb.

  Think Digital

  Časopis společnosti Canon pro tiskařskou komunitu.

  Případové studie

  Podívejte se, co tyto společnosti říkají o partnerství se společností Canon.

  Taking your business to the next level with Canon

  To take your print operation to the next level, you need to be able to take advantage of new market potential to unlock new opportunities. The Canon Essential Business Builder Program is designed to give you an industry-leading suite of tools and education workshops, as well as affordable expert consultancy that is designed to bring increased success to your print operation.

  By harnessing your existing expertise with the knowledge and skills you can gain from the Essential Business Builder Program, you will be tackling the future with renewed confidence.

   Řízení nákladů s pomocí společnosti Canon

   Přenesení tiskařské práce do interního, řádně pracujícího tiskového střediska nabízí organizaci významné úspory. Náš průzkum ukazuje, že tyto úspory mohou dosáhnout 10 % až 20 % v porovnání s náklady externích dodavatelů. Avšak až dvě třetiny interních tiskáren dosáhnou úspory méně než 10 %.

   Ve společnosti Canon máme jedinečnou pozici, která nám umožňuje pomoci vám porozumět vašim nákladům a řídit je – nabízíme průzkum trhu, který identifikuje trendy a nové obchodní příležitosti pro nezávislé poradenství ohledně zvýšení výkonnosti vaší firmy. Náš program Essential Business Builder také poskytuje podporu při posuzování výkonnosti, a umožňuje tak optimalizovat schopnosti vašeho tiskového střediska, vyvíjet podrobné obchodní plány a také podporovat vaše služby prostřednictvím nových přístupů k prodeji a marketingu.

    Splnění očekávání zákazníků s pomocí společnosti Canon

    Měnící se požadavky v klíčových odděleních, jako jsou oddělení prodeje a marketingu nebo distribuční oddělení, vedou k tomu, že interní tiskárny musí udržovat pravidelný kontakt se zákazníky, aby byly schopné reagovat příslušnými službami.

    Náš průzkum ukazuje, že interní tiskárny využívající službu tisku přes web dosahují například 94% hodnocení, pokud jde o spokojenost zákazníků. Partnerství se společností Canon, které nabízí nejnovější inovace, jako jsou vícekanálové kampaně a elektronické obchodování, přinese prospěch vašim zákazníkům. Zásluhou účinnější a efektivnější komunikace jim můžete pomoci dosáhnout klíčových obchodních cílů a současně můžete zajistit růst vaší hodnoty pro organizaci.

    Klíčová fakta

    87 % odběratelů médií nahlíží na tisk jako na důležitou součást svého komunikačního mixu
    47 % odběratelů médií nahlíží na „nejlepší poměr ceny a výkonu“ jako na nejdůležitější kritérium při výběru poskytovatele tiskových služeb
    36 % odběratelů médií neví o tisku na objednávku

    Zdroj: Podívejte se z širší perspektivy, Podrobná zpráva 2012

    Řízení růstu produktivity s pomocí společnosti Canon

    V této digitální éře zákazníci interního tisku očekávají výstup z úloh tištěných v menších sériích se stejně vysokou kvalitou, ale s kratší dobou vyřízení. Podle našeho průzkumu je u 57 % úloh vyžadováno, aby byl tisk dokončen během stejného dne nebo dříve.

    Ve spolupráci s vašimi týmy vám pomůžeme rozpoznat oblasti, v nichž lze provést zlepšení. Rovněž vám doporučíme nejlepší kombinaci technologií a poskytneme podporu pro řízení růstu produktivity napříč vašimi tiskovými operacemi. Umožníme vám poskytovat spolehlivější a produktivnější služby, od zařízení pro zachycení obrazu a produkčních tiskových zařízení po inovativní programy pracovních postupů a smlouvy o provádění údržby.

    Our products

    Zvýšení udržitelnosti s pomocí společnosti Canon

    Pro většinu organizací jsou důležité závazky vůči životnímu prostředí. Z tohoto důvodu je nezbytné, aby interní tisková střediska byla schopná přispívat k ekologické strategii společnosti.

    I když vaše společnost nemá certifikovaný systém řízení ochrany životního prostředí, jako je ISO 14001, můžete přesto zavést zásady používání recyklovaného a certifikovaného papíru a také řízení a snižování množství odpadů.

    Efektivnější podporou závazků vůči životnímu prostředí můžete organizaci předvést, jak tiskové středisko podporuje celkové cíle společenské zodpovědnosti firmy a přidává hodnotu prostřednictvím úspor energie a sníženého množství odpadů.