Společnost Canon pro právo

legal_web

Reakce na požadavky klientů, zvýšení ziskovosti a podpora konkurenceschopnosti

Advokátní kanceláře to mají stále těžší, když si chtějí udržet konkurenceschopnost, vylepšovat služby klientům a snižovat náklady. Musí tedy do své práce a důležitých procesů vnést čerstvý vítr. Přední hráči na tomto poli se ubírají cestou digitalizace, hledají inovativní způsoby práce s klienty a škrtají náklady. Současně ještě důsledněji dbají na zachování mlčenlivosti a další zákonné požadavky. My jim k tomu zajišťujeme procesy a postupy nezbytné k udržení justičního soukolí v chodu.

Naše spolupráce s advokátními kancelářemi po celém světě nás obohatila o důkladnou znalost procesů a technologií, které dokáží výrazným způsobem změnit právní praxe. Našim zákazníkům nabízíme lepší přehled o nákladech spojených s jednotlivými případy a snazší účtování bez ohledu na způsob fakturace. Takto přehledný proces minimalizuje komunikační šum a pomáhá s kontrolou verzí dokumentů a auditováním – funkcemi nezbytnými při dodržování předpisů.

Naše řešení a služby

Spolupracujeme s mnohými evropskými advokátními kancelářemi všech velikostí – od malých praxí po velké firemní instituce. Naše řešení se přizpůsobí potřebám dané kanceláře, přičemž může růst spolu s počtem případů i fúzemi a akvizicemi.

Během této spolupráce s kancelářemi v různých zemích jsme zjistili, že navzdory kulturním odlišnostem jsou základní potřeby ohledně dodržování předpisů, správy dokumentů, tisku a skenování stejné.

Nemizí ani náročné úkoly v podobě snižování nákladů, zvyšování kvality služeb a zajištění spokojenosti klientů.

A právě proto se na nás mnohé kanceláře obrací s žádostí o pomoc při zajišťování služeb, systémů a procesů, které jsou základem budování důvěry klientů a efektivního dodržování předpisů. Řešení společnosti Canon připravuje půdu pro poskytování kvalitních služeb spokojeným klientům.