Profesionální produkty

Automatizované zpracování formulářů

Zlepšete způsob, jakým vaše organizace zpracovává firemní formuláře, včetně registračních formulářů zákazníků, pohledávek týkajících se výdajů zaměstnanců a marketingových průzkumů.

Řešení Canon Automated Forms Processing, přizpůsobené na míru přesně vašim požadavkům, zajistí bezpečnou digitalizaci a extrakci dat i z nejsložitějších papírových a elektronických formulářů. Nyní můžete sdílet výsledky a automaticky označovat chyby před provedením analýzy a současně archivovat každý formulář v elektronické podobě pro snadné získání přístupu v souladu s požadovanými normami.

Věděli jste to?

70 % organizací se domnívá, že skenování a digitalizace zvyšují rychlost reakce 3× nebo vícekrát – AIIM 2012

– zlepšení doby reakce lze dosáhnout automatizovaným zpracováním formulářů – AIIM 2012

Proč řešení Canon Automated Forms Processing?

Snižte své náklady

Jako opětovně použitelné a opakovatelné řešení vám umožňuje automaticky zpracovat formuláře, aniž by byly potřebné nákladné specializované prostředky a dlouhé doby vyřízení ručně prováděných procesů.

Převezměte větší kontrolu

Řešení Canon Automated Forms Processing vám poskytuje větší kontrolu nad firemními informacemi a uchovává citlivá data v rámci organizace. Úplný přehled o pracovním postupu zpracování dat vám umožňuje určit oblasti pro zlepšení.

Pracujte rychleji a chytřeji

Data lze zpracovat rychleji a přesněji, aniž by byl vyžadován nákladný tým specialistů, je omezen výskyt lidských chyb a je dosahováno výrazně lepších dob vyřízení.

Zajistěte soulad s normami

Řešení Canon Automated Forms Processing nabízí snadné označování chyb a umožňuje nastavit pravidla pro ruční zásahy. Jsou zavedeny standardy řízení, které zajišťují, že veškerá data vyhovují vašim bezpečnostním směrnicím a jsou řádně spravována, ukládána a zaznamenávána, aby je bylo možné snadno vyhledat a zkontrolovat.