Profesionální produkty

Komprimujte a převádějte dokumenty

Velké soubory mohou zabírat cennou šířku pásma ve vaší síti, a bránit tak spolupráci mezi kolegy a zákazníky v reálném čase. S pomocí společnosti Canon jsou převod a komprese dokumentů snadné, což vám pomůže efektivněji přenášet informace.

Vaše výzvy

  • Odesílání souborů s velkými obrázky přes síť
  • Omezení velikosti souborů při odesílání e-mailem nebo ukládání dokumentů
  • Vyhledávání nebo úprava informací v papírových dokumentech či souborech obrázků
  • Vysoké výdaje za ukládání rozsáhlých dokumentů na pracovišti nebo v cloudu

Naše řešení

S pomocí společnosti Canon můžete převádět a komprimovat papírové dokumenty a obrázky do editovatelných formátů a souborů se zmenšenou velikostí. To usnadňuje přenos, ukládání a vyhledávání souborů.

Přínos

Zdokonalte spolupráci bez kompromisů ohledně vizuální kvality nebo čitelnosti informací.


Vyvarujte se nedoručených e-mailů tím, že zajistíte vyhovující velikost příloh.

Šetřete čas převodem dokumentů do prohledávatelných textových souborů a pomocí možnosti získat přístup k informacím z mobilních zařízení.

Snižte náklady prostřednictvím komprese dokumentů a potřeby menší kapacity úložiště na pracovišti nebo cloudového úložiště.

Společnost Canon je členem rady výkonného vedení asociace pro správu informací a obrazů Association of Information and Image Management (AIIM).

Rada výkonného vedení AIIM spojuje přední myslitele, osoby s vysokým výkonem a vedoucí osoby v oblasti správy informací za účelem jednání o, definování a určování budoucnosti správy informací.