Proč se stát partnerem společnosti Canon?

Partnerský program společnosti Canon ve spolupráci se svými partnery přináší dovednosti a inovace nezbytné k rozvoji zvučného jména značky, produktů, řešení a služeb společnosti Canon a dosažení vzájemného úspěchu.

Společnost Canon si je dobře vědoma toho, že její partneři potřebují:

 • přímou cestu k zisku, která může konkurovat jiným produktům a službám,
 • konkurenceschopnou inovaci na poli produktů,
 • spolehlivou dopravu a podporu produktů Canon,
 • důvěryhodného partnera.

Snadnější spolupráce

Společnost Canon co nejvíce usnadňuje proces obchodování se svými partnery. Poskytuje jim také oporu na cestě od plánování po poprodejní podporu. Na náš přístup k obchodování má velký vliv naše filozofie Kyosei, jejímž principem je zasazovat se během našich životů a práce o společné dobro. A jsme tedy neobyčejně hrdí na naše pracovníky, kteří se této filozofie neustále drží. Do spolupráce s našimi partnery vnášíme společným úsilím lidský přístup, přičemž se snažíme pochopit jejich problémy, pracovat na finančně výhodné dlouhodobé spolupráci a dopomoci jim k úspěchu.

Obchodní plánování

Společnost Canon nabízí tři odlišné partnerské programy, které se skvěle hodí pro různé dovednosti a úrovně znalostí. S každým partnerem se domluvíme na programu, který nejlépe odpovídá jeho ročnímu obchodnímu plánu. To mu umožní dosáhnout vytyčených cílů a růst společně se společností Canon. Najdeme potenciál pro rozvoj a pomůžeme partnerům dosáhnout přidané hodnoty, nových možností a obchodních výhod. Součástí obchodního plánu je podrobná analýza partnerské společnosti, na jejímž základě se rozhoduje o strategickém směřování v podobě jasných cílů a vize do budoucna. Výsledkem vzájemné spolupráce je plán činností nezbytných k realizaci dané vize. Na společných setkáních každého půl roku se poté sleduje, jak se daří plán plnit, a případě se upravují činnosti podle aktuální situace. Naši specializovaní poradci v oblasti obchodního managementu a dalších odborných oblastech současně otevírají dveře ke skvělým obchodním příležitostem a cenným informacím.

Podpora podnikání

Partnerské programy společnosti Canon sestávají z ucelené sestavy certifikací. Nejprve chceme partnerům ukázat, že vládnou bohatými znalostmi a dovednostmi, které jsou nezbytným předpokladem vysoce kvalitních služeb zákazníkům. Certifikace potvrzují konkrétní oblast odborných dovedností našich partnerů a šířku portfolia, které mohou nabídnout novým zákazníkům. Certifikace partnerům umožňují pochlubit se svými dovednostmi, přetavit je v zisk a zvýšit spokojenost koncových uživatelů. Zaměřujeme se na rozvoj prodejních a poprodejních dovedností pracovníků našich partnerů na poli technologie Canon. Tito pracovníci získají přístup ke školicímu portálu Canon, který v sobě kombinuje přímé i online školení. Tato školení jsou připravena tak, aby prohloubila znalosti a dovednosti nezbytné k růstu.

Maximalizujte svůj zisk

Naše partnerské programy jsou uzpůsobené pro různé typy partnerů, kteří se liší svou motivací ke spolupráci se společností Canon, a tudíž vyžadují různou úroveň podpory. Objem podpory poskytované partnerům závisí na jejich:
 • oddanosti a věrnosti,
 • certifikaci,
 • dovednostech.
Důležitým prvkem našich partnerských programů jsou obchodní faktory. Společnost Canon svým partnerům nabízí balíček finančních výhod, které zvyšují návratnost investic. Obchodní faktory jsou provázány s obchodním plánem tak, aby podpořily růst a pomohly získat nové příležitosti. Aktivně podporujeme růst, úsporu válců a spotřebního materiálu, společný marketing, výběrová řízení, propagační akce a speciální nabídky.

Vytváření poptávky

Identita partnera společnosti Canon, marketingové materiály a různé akce maximálně přispívají ke zviditelnění na trhu a šíří dobrou pověst v cílové skupině potenciálních zákazníků. Naši partneři se můžou účastnit našich akcí na Expu a dalších mezinárodních výstavách, kam si mohou pozvat své stávající i potenciální zákazníky. Provozujeme online nástroj pro vyhledávání obchodních partnerů, který k nim nasměruje potenciální zákazníky z dané oblasti a který pomůže s doporučeními ohledně přístupu k vysoce kvalitním zákaznickým údajům. Pomáháme také vytvářet přesvědčivé zprávy, jejichž cílem je podpořit poptávku ze strany stávajících i potenciálních zákazníků našich partnerů. Podle úrovně certifikace a schopností poskytujeme našim partnerům rozšiřující informace (například o výrobě, vzdělávání nebo právních aspektech) a marketingové materiály zacílené na ředitele finančních, marketingových nebo IT oddělení a další odpovědné pracovníky.

Prodej

Vyšší prodej je cílem nás všech. Proto našim partnerům nabízíme pestrou paletu nástrojů, které jim pomůžou při uzavírání obchodů. Mezi tyto nástroje patří:
 • nástroje pro srovnání s konkurencí a protiargumenty,
 • hloubkové zprávy,
 • podpora akcí,
 • konfigurátory,
 • informační nástroje,
 • podpora kampaní,
 • podrobné materiály pro odpovědné pracovníky.
Tyto nástroje jsou dostupné na našem partnerském portálu. Ten tak bude vaším online obchodním ředitelem, který vám kdykoli poskytne veškeré potřebné informace. Dále také pořádáme pravidelné propagační akce a pobídky, jejichž účelem je podpořit u našich partnerů prodej.

Splňte očekávání svých zákazníků a překonejte je

Po úspěšném prodeji pomůže naše vyhrazená podpora našim partnerům zajistit vysokou spokojenost zákazníků a zvýšit budoucí poptávku. Nabízíme:
 • vzdálené servisní nástroje,
 • střediska zákaznické podpory,
 • programy rozvoje dovedností servisních techniků,
 • školení,
 • technickou podporu na místě,
 • investice, které nezastarají.