Profesionální produkty

Záruční servis pro produkty P-150/150M, P-215, DR-2020U a DR-C125

Canon CZ s.r.o. poskytuje dle obchodního zákoníku 12-ti měsíční záruku „na dílně“ na dokumentové skenery P-215, DR-2020U a DR-C125.

Při opravě zařízení u zákazníka, zákazník platí dopravu technika dle aktuálního ceníku.

Záruční opravy zařízení jsou prováděny autorizovaným servisním střediskem společnosti CANON CZ s.r.o. Jestliže váš dodavatel není autorizován pro poskytování záručního servisu, kontaktujte prosím servisní dispečink společnosti CANON CZ s.r.o.

Jak objednat servis:

V případě zjištění závady kontaktujte prosím servisní dispečink společnosti Canon CZ. 

Kontaktní údaje servisního dispečinku: 

 • tel: +420 225 280 200 
 • email: servis@canon.cz 
 • fax: +420 225 280 210 

Pro první kontakt a zavedení Vašeho zařízení do našeho servisního informačního systému budeme od Vás potřebovat následující údaje:    

 • výpis z obchodního rejstříku (pro zařízení zakoupené za účelem podnikání)  
 • vyplněný a potvrzený záruční list od Vašeho prodejce  
 • doklad o koupi  
 •  model zařízení  
 •  výrobní číslo zařízení

Pro každý další kontakt servisního dispečinku následně stačí:                                                                             

 • model zařízení 
 •  výrobní číslo zařízení

Na uvedené zařízení je poskytována záruka dle příslušných právních předpisů ČR. Oprávnění na záruční opravu se nevztahuje na následující případy:

 1. Vady, jejíchž vznik byl vyvolán užíváním zařízení v rozporu s účelem, pro který je určeno. 
 2. Vady způsobené užíváním zařízení v rozporu s návodem k použití či níže uvedenými doplňujícími pokyny pro používání zařízení či použitím nevhodného spotřebního materiálu. 
 3. Vady způsobené statickou elektřinou nebo kolísáním napětí v rozvodné síti. 
 4. Vady způsobené skladováním nebo provozem výrobku v nevhodném prostředí (např. vlhké, prašné, chemicky agresivní apod.) 
 5. Vady způsobené nevhodnou manipulací, přepravou či dopravou zařízení prováděnou kupujícím či třetí osobou.
 6. Vady způsobené instalací, opravou nebo jiným zásahem do zařízení ze strany jiné osoby než autorizovaného prodejce nebo autorizovaného servisního střediska. 
 7. Vady zařízení jejíchž vznik byl vyvolán nedodržením intervalu pravidelné servisní prohlídky stanovené výrobcem. 
 8. Vady způsobené poškozením zařízeni kupujícím či třetí osobou. 
 9. Bylo-li ze zařízení nebo jeho části odstraněno výrobní číslo, či bylo-li výrobní číslo zařízení poškozeno. 
 10. Vznikla-li vada zařízeni v důsledku vyšší moci.

V případě nejasností kontaktujte Canon CZ spol. s.r.o. na dims@canon.cz

 

spacer
					image
Zpět na:
Aktuální řada